Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Архів новин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 |

29|12|2014

Участь директора ІПК Академії адвокатури у міжнародній благодійній миротворчій програмі «Альтернативи насильству»27-28 грудня 2014 року директор Інституту підвищення кваліфікації Академії адвокатури України, юрист, медіатор Катерина Наровська продовжила навчання в межах міжнародної благодійної миротворчої програми «Альтернативи насильству», яка поширена у світі з 1975 року. На другому модулі група за допомогою фасилітаторів на особистому досвіді навчалася використовувати консенсус для прийняття групових рішень, працювати з зародженням і проявами агресії для вирішення конфліктів. Фасилітаційна модель практичного навчання дозволяє швидко опановувати навички через перетворення теоретичних знань і досвіду інших учасників групи на власний досвід, у тому числі емоційний, допомагає учасникам навчальної групи ділитися один з одним своїми здобутками.26|12|2014

У Вченій раді Академії розглянуті важливі професійні питання року, що минає, і обговорені плани на майбутнє25 грудня 2014 р. о 12.00 відбулося останнє у цьому семестрі розширене засідання Вченої ради Академії адвокатури України. Обговорено проекти «Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років» та «Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року». Висловлені критичні зауваження, слушні пропозиції членами Вченої ради, зокрема академіком Національної Академії правових наук України, д.ю.н., професором Гончаренко В.Г.

 Ректор Академії Варфоломеєва Т.В. підвела підсумки наукової роботи в Академії адвокатури у 2015 р. Вона підкреслила важливі здобутки в цьому напрямі, зокрема видання монографій, підручників, навчально-методичних посібників, серії посібників (9 випусків) для адвокатів, студентів, аспірантів з актуальних проблем застосування чинного кримінального процесуаьного законодавства (кафедра кримінального процесу та криміналістики), які безкоштовно направлялися в бібліотеки, до юридичних ВНЗ, наукових установ, практикуючим адвокатам, роздавалися на студентських наукових конференціях, членам Малої правової Академії наук. Особливо підкреслено, що успішно закінчується трирічна робота над загальноакадемічним комплексним науковим проектом «Загальнотеоретичні, матеріально-правові та процесуальні проблеми захисту конституційних прав людини в сфері медицини, фармацевтики та біоетики в Україні», підготовлена до друку  книга. Значна робота проведена з модернізації згідно з міжнародними вимогами «Вісника Академії адвокатури України» і електронного фахового видання «Часопис Академії адвокатури України», котрі у цьому році знов включені до Переліку наукових фахових видань України. З’явився новий журнал Академії – «Науковий молодіжний альманах».

В межах програми «Академічні лекції відомих юристів – науковців і практиків» проводилися майстер-класи, а також відеолекції, зокрема Судді Європейського Суду з прав людини Ганни Юдківської, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини В.Лутковської та інших відомих юристів.

Особливу увагу ректор приділила унікальній науковій програмі, яка проходить в Академії з 2013 р. «Права людини в творчості Тараса Шевченка», і включає не тільки наукові дослідження, зокрема з Національним музеєм Тараса Шевченка, а й конференції, в тому числі міжнародні, студентські читання, студентська шевченкіана та безліч творчих і наукових зустрічей.

Позитивно оцінено науковою громадою створення Інформаційно-просвітницького проекту Академії адвокатури України «Гарячі точки» сучасного міжнародного права. Фахово і об’єктивно про найгостріші виклики сьогодення.

Йшлося й про нові  можливості використання у науці системи відеоз’вязку, котру активно впроваджує Академія з 2013 р. Це лекції провідних вчених Академії, вебінари, круглі столи, тренінги тощо.

Підкреслено вагомий внесок в юридичну науку досліджень Науково-дослідного інституту прав людини та проблем адвокатури і Науково-дослідного інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики, практичного впровадження їх наукових доробок, участі у законотворчій діяльності, а також у заходах з підвищення кваліфікації юристів та медиків. Активному розвитку наукової діяльності в Академії адвокатури сприяє Наукова бібліотека Академії, зокрема нові перспективи у науковців і студентів з’явилися в результаті приєдналася до інноваційного Проекту "Електронна бібліотека України: створення Центрів Знань в Університетах України"( ELibUkr ), що дає студентам та викладачам можливість вільного доступу до світових інформаційних ресурсів, необхідних для навчальної та науково-дослідної роботи. Ректор також побажала успіхів спеціалізованій вченій раді з захисту кандидатських дисертацій; дала високу оцінку стану вузівської науки в Академії, разом з тим, наголосила  на  існуванні певних недоліків, що мають місце; назвала нові пріоритетні наукові напрями, котрі доцільно розвивати науковцям і аспірантам Академії.

Ректор привітала колектив Академії з наступаючим Новим роком, побажала миру, злагоди, любові і процвітання. Вона повідомила рішення Ради Академії про преміювання всіх членів колективу та вручила новорічні подарунки дітям співробітників.

Члени вченої Ради поздоровили з ювілеєм відомого юриста та адвоката, талановитого педагога, кандидата юридичних наук, доцента, професора кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України Віктора Івановича Боярова, вручили йому квіти від колективу.25|12|2014

Увага!25 грудня 2014 р. о 12.00 відбудеться засідання Вченої ради Академії адвокатури України і збори трудового колективу. Розглядатимуться такі питання:

  1. Обговорення проекту «Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років».
  2. Звіт про наукову  роботу науково-педагогічних працівників у 2014 році.
  3. Про організацію роботи у другому семестрі 2014/2015 н.р.

Вітання з Новим Роком. Нагородження працівників, вручення стипендій студентам.

 25|12|2014

Стипендії Спілки адвокатів України здобули студентки Академії адвокатури УкраїниСтипендія Спілки адвокатів України була  заснована 16 лютого 2006 року для студентів денної форми навчання спеціальності “Правознавство” Академії адвокатури України. Відповідно до Положення про стипендію вона призначається для заохочення кращих студентів Академії і має на меті сприяння активізації навчальної, наукової, творчої та громадської діяльності студентів. Дотриматися всіх вимог до претендента дуже складно – недарма він найкращий. Зокрема, студент має навчатися на “відмінно”, мати здобутки у студентській науково-дослідній роботі, брати активну участь у громадській діяльності, беззастережно виконувати Присягу студента Академії адвокатури України тощо.

Обговоривши кандидатури претендентів, Вчена Рада і Студентський парламент Академії адвокатури України підтримали студентів М.Сапсай (2 курс, спеціальна адвокатська підготовка) та Д.Писаренко (3 курс, спеціальна адвокатська підготовка).

Вітаємо, бажаємо подальших успіхів!

 21|12|2014

У Школі медіації відбувся тренінг «Базові навички медіатора. Перший рівень»Чотириденний тренінг «Базові навички медіатора. Перший рівень», що проходив у Школі медіації Академії адвокатури України, успішно закінчився 20 грудня 2014 року. Ведучий тренер: Каневська Владислава Дмитрівна – медіатор, фасилітатор, коуч, тренер, експерт; спів-тренер: Наровська Катерина Борисівна – медіатор, юрист. Учасники тренінгу ознайомилися з поняттям медіації, її завданнями, принципами, етапами процедури, відмінностями від інших способів урегулювання конфліктів; вони також засвоїли основні навички і інструменти, які використовує медіатор у своїй діяльності;  дізналися про основи конфліктології; випробували себе як медіатора під час практичних вправ і рольових ігор. Учасники тренінгу отримали сертифікат.

 20|12|2014

У День Святого Миколая викладачі і студенти Академії традиційно вручають подарунки дітямШістнадцятий рік поспіль у День Святого Миколая студенти  та викладачі Академії адвокатури України поспішають до дітей, котрі позбавлені батьківського піклування,- у    Центр соціально-психологічної реабілітації. Вони прагнуть поділитися  часточкою добра, усмішкою і, звичайно ж,  передати солодощі та необхідні для кожної дитини кольорові олівці, фломастери, пластилін, акварельні фарби, книжки-розкраски та інші корисні речі.

До цієї події діти щоразу готують концертну програму. Сьогодні вони приємно здивували виставою про Святого Миколая, звичайно ж, про добро і зло, про те, що рухає цей світ, і про те, що йому заважає. Зворушливо звучали слова-звернення до Святого захистити  Україну, бо вона у нас одна. Емоції, які пережили діти, свідчать, що такі свята їм дуже потрібні.20|12|2014

У Конкурсі юридичних клінік «Правознавець» команда Академії адвокатури України здобула перше місцеДиплом учасника Конкурсу юридичних клінік «Правознавець», проведеному Координаційною радою молодих юристів міста Києва при Головному управлінні юстиції у м. Києві, був виданий 15 грудня 2014 р. Навчальній юридичній консультації Академії адвокатури України, Команді–учаснику Конкурсу «ProbonoMAGISTERS», який підтверджує проходження всіх етапів Конкурсу, вихід до фіналу Конкурсу та здобуття за результатами Конкурсу I місця. Команді також видано ГРОШОВИЙ СЕРТИФІКАТ на суму 500 гривень.

Диплом учасника Конкурсу юридичних клінік «Правознавець»

І місце у Конкурсі здобула команда юридичної клініки Навчальної юридичної консультації Академії адвокатури України

 


18|12|2014

Наукова бібліотека Академії поповнилася книгами з прав людини до Дня адвокатури17-18 грудня до Дня адвокатури надійшло багато книжок у подарунок Науковій бібліотеці від громадських організацій, видавництв, адвокатських колективів, адвокатів та науковців. Це –  монографії, підручники, книжки про українську та зарубіжну адвокатуру,  права людини, біографічні видання про визначні постаті у світовій адвокатурі; російські колеги подарували історичні книги про адвокатуру, видані до 150-річчя Присяжної адвокатури.  Кожний подарований примірник обробляється  через нову комп’ютерну бібліотечну систему та штампується спеціальною печаткою як дарчий примірник. Дякуємо за найцінніший подарунок – книгу!18|12|2014

ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ РОЗПОЧАВ РОБОТУ http://www.dekom.com.ua/c/aau181214У Центрі правової освіти для літніх людей, відкритому в Академії адвокатури України 10 грудня, у День прав людини, сьогодні, у переддень Дня адвокатури, відбулася зустріч з адвокатом, доктором юридичних наук, професором, Заслуженим юристом України, авторкою проекту Сімейного кодексу України Зориславою Василівною Ромовською на тему: «Як бути щасливим. Поради юриста».

За допомогою придбаного Академією спеціального обладнання та у співпраці з фірмою «ДЕКОМ», зустріч транслювалася наживо у мережі Інтернет, також і у залі Академії були присутні слухачі.Такий формат роботи Центру дозволяє надавати інформацію одночасно великій кількості глядачів і є особливо зручним для людей, які з різних причин не мають можливості отримувати правові знання безпосередньо в Центрі правової освіти для літніх людей. Глядачі мають можливість задавати запитання щодо теми зустрічі до і під час ефіру, пропонувати питання, що їх турбують, для розгляду на наступних заходах Центру, які здійснюються безкоштовно.

Відеозапис трансляції зустрічі з З.В. Ромовською буде доступний для перегляду зі стаціонарного, портативного, планшетного комп’ютера або смартфона без плати та реєстрації протягом кількох тижнів після закінчення прямого ефіру за посиланням: http://www.dekom.com.ua/c/aau181214

 18|12|2014

Центр правової освіти для літніх людей Академії адвокатури України18 грудня 2014 року о 12:00 год. у Центрі правової освіти для літніх людей Академії адвокатури України відбудеться зустріч з доктором юридичних наук, професором, Заслуженим юристом України, авторкою проекту Сімейного кодексу України Зориславою Василівною Ромовською на тему «Як бути щасливим. Поради юриста».

Вхід вільний.

Ви можете взяти участь у зустрічі та задати запитання за допомогою мережі Інтернет зі стаціонарного, портативного, планшетного комп’ютера або смартфона без плати та реєстрації за посиланням: http://www.dekom.com.ua/c/aau181214 .

Посилання буде доступне для перегляду відеозапису трансляції протягом кількох тижнів після закінчення прямого ефіру.

Запитання можна надіслати завчасно і під час зустрічі на електронну адресу ipk.aau@ukr.net.

Довідки за тел.: +38 (044) 288-05-29, 246-57-87, 246-57-88.18|12|2014

У другому циклі навчальних курсів по роботі в ЄДЕБО взяв участь представник Академії адвокатури України11-12 грудня 2014 р. керівник підрозділу Видавничого інформаційно-навчального комплексу Академії адвокатури України Ружицький Фелікс Францович взяв участь у другому циклі ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАКТИЧНОГО (НАВЧАЛЬНОГО) КУРСУ по роботі в ЄДЕБО адміністраторів та операторів навчального закладу. У цьому курсі, проведеному державним підприємством «Інфоресурс» з метою підвищення кваліфікації адміністраторів ЄДЕБО, взяли участь більше ста осіб з різних регіонів України.
Під час занять здійснювалось роз’яснення матеріалу з демонстрацією навчальної презентації. Основну увагу приділено порядку внесення до ЄДЕБО загальної інформації про навчальний заклад, даних щодо вступу на навчання, проведення навчального процесу, замовлення та видачі документів про освіту, студентських квитків. Розглянуто як оновлені основні модулі, так і нові модулі ЄДЕБО.

Слухачі отримали сертифікати про підвищення кваліфікації по роботі в ЄДЕБО (за матеріалами http://www.inforesurs.gov.ua/news/

 

 18|12|2014

Проректора Академії адвокатури нагороджено нагрудним знаком Національної асоціації адвокатів України18 грудня 2014 року проректор Академії адвокатури А.М.Бірюкова взяла участь у благодійному заході, що проводився Національною асоціацією адвокатів України з нагоди святкування Дня адвокатури. За рахунок Благодійного Фонду при НААУ була надана благодійна допомога адвокатам, ветеранам адвокатури, які з тих чи інших причин її потребують.

Національній парламентській бібліотеці України та представникам провідних бібліотек м. Києва безоплатно передано 50 примірників першого тому книги «Нариси з історії адвокатури України».

З нагоди Дня адвокатури адвокати України отримали почесні нагороди НААУ. Проректора Академії адвокатури України А.М.Бірюкову нагороджено нагрудним знаком Національної асоціації адвокатів України.

З нагоди Дня адвокатури адвокати України отримали почесні нагороди НААУ

На фото: Проректор Академії адвокатури Аліна Бірюкова