Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Архів новин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 |

22|03|2016

У Круглому столі з проблем подальшого розвитку юридичної освіти взяла участь ректор Академії адвокатури України Варфоломеєва Т.В.Учасники Круглого столу «Оптимальна структура юридичної освіти в Україні: двоступенева модель «бакалавр-магістр» чи наскрізна магістерська програма?», що проводився 18 березня за ініціативою Міністерства юстиції України та Міністерства освіти і науки України за сприяння Проекту Агентства США  з міжнародного розвитку (USAID) обговорили актуальні  питання юридичної освіти в Україні, її сучасний стан і напрями подальшого розвитку. Особлива увага була приділена  оптимальній структурі системи юридичної освіти з огляду на  вимоги ринку праці. Учасники круглого столу наголошували  на розбіжності між теоретичними знаннями та реальною практикою, що призводить до відсутності у випускників професійних навичок. Заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції Сергій Петухов назвав основні проблеми сучасної юридичної освіти: корупція та невідповідність сучасним вимогам. Керівник Проекту USAID «Справедливе правосуддя» Девід Вон, послався на проведене дослідження думок роботодавців щодо знань, вмінь, навичок і професійних цінностей, які повинен мати випускник, щоб відповідати сучасним вимогам ринку праці. Висловлено сумніви щодо можливості фахівців зі ступенем «бакалавр права» реалізувати себе на юридичному ринку праці. Студентство поставило резонне питання: чим займатимуться молоді правники із дипломом «бакалавр», якщо не продовжуватимуть навчання (Ліга студентів АПУ).  Водночас, представники юридичних компаній висловили своє бачення реформи і формування професійних  навичок молодих правників, освітні інструменти (Юридична компанія «Василь Кісіль та Партнери»,  Юридична компанія «Саєнко Харенко»). Бачення академічної спільноти стану та системи юридичної освіти прозвучало від відомих науковців і науково-педагогічних працівників. Своє ставлення до соціально-професійних передумов переходу до єдиної наскрізної освітньої магістерської програми зі спеціальності «Право» в Україні висловив член Вищої ради юстиції, д.ю.н. Андрій Бойко;  про перехід до підготовки в Україні єдиного фахівця-правника з магістерським рівнем освіти поділився думками декан юрфаку Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, д.ю.н., професор Петро Пацурківський; про системний підхід запровадження наскрізної магістерської програми з права говорив декан факультету правничих наук НУ «Києво-Могилянська академія», к.ю.н. Денис Азаров. Проблемам сучасної юридичної освіти в класичних університетах України присвятив свій виступ декан юрфаку КНУ ім.Т.Шевченка, д.ю.н. Іван Гриценко. Про стан юридичної освіти і потреби юридичної практики розповіла декан юрфаку Донецького національного університету, зав.кафедрою, професор, д.ю.н., академік НАПрНУ Антоніна Бобкова. Конкретні пропозиції поступили від д.ю.н., члена ВККСУ, академіка НАПрНУ Сергія Прилипка. Значенню ступенів вищої юридичної освіти в системі професійної діяльності приділив увагу д.ю.н., професор, академік НАПрНУ Юрій Битяк, перший проректор НЮУ ім. Я.Мудрого. Ректор Академії адвокатури України, д.ю.н., член-кореспондент НАПрНУ Тетяна Варфоломеєва зосередила увагу на необхідності досконалого обґрунтування необхідності переходу до єдиної наскрізної освітньої магістерської програми, належного правового забезпечення такого переходу і неухильного дотримання прав студентів, переформатування освітніх програм з урахуванням потреб практики; ректор поділилася багаторічним досвідом розробки і застосування ефективних програм практичної підготовки адвокатів, юристів у адвокатських школах та суддівських практикумах, залучення успішних випускників Академії до проведення тренінгів, майстер-класів, сертифікатних програм англійською мовою, застосування відеоконференцій, новітніх освітніх технологій; особливу увагу ректор радить приділяти програмам неперервної юридичної освіти. На вкрай важливих питаннях, повязаних із соціально-економічними наслідками зміни двоступеневої системи освіти наголосив  Андрій Бутенко, к.ю.н., декан юрфаку Європейського університету, голова Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України. У дискусії взяли участь роботодавці, представники громадських правничих організацій, міністерств і відомств, викладачі провідних юридичних вузів України, журналісти.

 

 21|03|2016

Всесвітній день поезії в Академії адвокатури УкраїниОрганізований Центром європейських мов та міжкультурної комунікації, кафедрою української філології та суспільних наук, кафедрою іноземних мов та перекладу, нинішнього року Всесвітній день поезії пройшов  в Академії під епіграфом незабутнього лірика Павла Тичини «Десь на дні мого серця/Заплела дивну казку любов…». Студенти різних спеціальностей читали вірші українських та зарубіжних поетів.

Як відомо, цей день було ухвалено на 30-ій сесії Генеральної Асамблеї ЮНЕСКО 1999 р., а вперше проведено 2000 р. в Парижі.

Спеціальним гостем на святі поезії в Академії адвокатури був відомий поет Анатолій Качан, член Національної спілки письменників України, Заслужений працівник культури України, лауреат премій ім. Лесі Українки, ім. Є.Плужника, ім. В.Близнеця, ім. М.Трублаїні, ім. Б.Нечерди, премії «Джури» Володимира Рутківського. Він читав вірші, розповів про свої дороги до поезії, про дитинство, спроби писати гумористичні твори, про навчання в  Одеському університеті, працю на ниві дитячої літератури, про зустрічі з читачами, спілкування з такими відомими діячами української культури, як Павло Тичина, Микола Вінграновський, Борис Мозолевський, Ірина Жиленко, Володимир Дрозд та багато інших. Цінними для студентів були думки гостя про те, як важливо бути уважним до слова і відповідальним за слово. В поезії (та і взагалі в житті) потрібно  передбачати, які емоції викличуть сказані слова. Поезія – це енергетика. Сказане чи зроблене без настрою, без натхнення, тобто без енергетики, не дасть бажаного ефекту. Тобто все потрібно робити з любов’ю, з почуттям і відповідально. Як і жити.

Вела читання Тетяна Конончук, завідувач кафедри української філології та суспільних наук, професор кафедри, критик і літературознавець, керівник літературно-мистецької студії в Академії адвокатури, член Національної спілки письменників України. В своєму слові ведуча відзначила глибоке зацікавлення студентів літературою, образною художньою мовою, сказала, що серед студентів Академії багато творчих особистостей, які пробують свої сили в поетичному, прозовому слові. Літературно-мистецька студія багатьом із них допомагає розв’язати питання, які виникають у творчій роботі над словом, образом, художньою формою.  19|03|2016

Відкрита лекція Судді Європейського суду з прав людини від України Ганни ЮдківськоїВідкриту лекцію Судді Європейського суду з прав людини від України Ганни Юдківської «Еволютивне тлумачення фундаментальних прав Європейським судом з прав людини: розвиток стандартів або тривіалізація конвенції» відвідали юристи, адвокати, науковці, викладачі, аспіранти, студенти, члени громадських організацій. Серед слухачів було багато молодих фахівців, котрі вже неодноразово відвідували відкриті лекції Ганни Юдківської, що традиційно відбуваються в Академії адвокатури України. Багато запитань і цього разу було поставлено безпосередньо Ганні Юріївні, на які присутні отримали вичерпні відповіді.

18 березня велась пряма онлайн-трансляція заходу, а вже на другий день з відеозаписом лекції ознайомилися майже сімсот глядачів, а згодом - 1393. Всі охочі можуть проглянути лекцію протягом наступних декількох днів на YouTube (натисніть кнопку нижче для перегляду).

 
 

Відкрита лекція судді ЄСПЛ Ганни Юдківської

«Еволютивне тлумачення фундаментальних прав Європейським судом з прав людини: розвиток стандартів або тривіалізація конвенції»19|03|2016

Рейтинг ВНЗ за юридичними спеціальностями підтвердив високу професійну підготовку випускників Академії адвокатури України10 березня 2016 р. журнал «ДЕНЬГИ» № 5 (319) опублікував свій РЕЙТИНГ ВУЗІВ за критерієм: «Чьим выпускникам платят больше». Академія адвокатури України посіла у рейтингу восьме місце після таких національних вузів: Національний університет «Києво-Могилянська Академія», КНУ ім.Тараса Шевченка, Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, Одеська національна юридична академія, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, Одеський національний університет ім.Мечнікова.18|03|2016

Відкрита лекція судді ЄСПЛ від України Ганни ЮдківськоїВідкрита лекція судді Європейського суду з прав людини від України Ганни Юдківської «Еволютивне тлумачення фундаментальних прав Європейським судом з прав людини: розвиток стандартів або тривіалізація концепції?»

Початок лекції о 18:00, Камінна зала, 1 поверх.

Попередня реєстрація18|03|2016

Академія адвокатури України: розпочалася навчальна програма у Школі адвокатської підготовки Вищої школи адвокатуриШкола адвокатської підготовки була заснована у 1997 році з метою підготовки юристів до складання кваліфікаційного іспиту для набуття статусу адвоката й опанування навичок адвокатської професії. З квітня 2010 року Школа стала структурним підрозділом Вищої школи адвокатури, котра об’єднала декілька спеціалізованих шкіл: адвокатської підготовки, адвоката-захисника, адвоката-представника, школу міжнародного захисту прав людини, майстер-класи, тренінги тощо.

З цього ж часу Вища школа адвокатури здійснює заняття за професійною програмою для адвокатів на першому – третьому році адвокатської діяльності. Програма поєднує стаціонарну і дистанційну форми навчання, включає самостійну роботу, тренінги, відеосемінари та закінчується тестуванням.17|03|2016

День відкритих дверей в Академії адвокатури УкраїниЯк раніше повідомлялося, День відкритих дверей відбувається в Академії кожного вівторка і четверга. Отже, сьогодні, 17 березня, майбутні вступники знов прийшли до Академії адвокатури України, цікавилися багатьма питаннями, що стосуються вступу, особливостей навчання, опанування декількох іноземних мов (англійської, німецької, французької), які вивчаються в Академії юристами, міжнародниками, філологами. Багато дзвінків надходить від цьогорічних випускників шкіл та їх батьків, а також від тих, хто має намір продовжувати навчання в Академії після закінчення бакалаврату, є бажаючі здобувати одночасно дві професії, піклуються й про новий порядок вступу до аспірантури і процесу навчання тощо. Чекаємо всіх охочих узнати більше про Академію адвокатури України у наступні вівторки та четверги аж до 17 травня!17|03|2016

Академія адвокатури України нагороджена Золотою медаллю престижної Міжнародної виставки17 березня 2016 року урочисто відкрито Сьому Міжнародну виставку «Сучасні заклади освіти-2016», організатором якої є Компанія «Виставковий світ» за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України.

Академія адвокатури України вирішила у цьому році взяти участь у конкурсі з тематичних номінацій: «Використання комплексу сучасних засобів ІКТ, програм і рішень для підвищення якості освіти» і отримала нагороду – Золоту медаль.

У минулорічній, Шостій Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади-2015» Академія адвокатури України випробувала себе у рейтинговому виставковому конкурсі Гран-Прі «Лідер вищої освіти» і стала переможцем.16|03|2016

Студенти Академії відвідали пленарне засідання КСУ16 березня 2016 року студенти 2-го курсу Академії адвокатури України були присутні на пленарному засіданні Конституційного Суду України, де розглядалася справа за конституційним поданням Уповноваженого Верховної ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини  п’ятої статті 21 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації".14|03|2016

Школа адвокатської підготовки Вищої школи адвокатуриНавчальна програма для юристів, які готуються до кваліфікаційного іспиту з метою набуття статусу адвоката, розпочнеться 14 березня 2016 року. Програма розрахована на три тижні стаціонарного навчання, та засвоєння окремих розділів у дистанційному режимі. Після успішного закінчення навчання видається сертифікат Школи адвокатської підготовки.

Вартість навчання – 4900 грн.Реєстрація – обов’язкова: надіслати електронний лист на адресу ipk.aau@ukr.net
Довідки за тел.: +38 (044) 246-57-87, 288-05-29 або +38 (050) 726-81-57.13|03|2016

Презентація книжки для людей з вадами зору, створеної на базі однойменної книги професора З.В.РомовськоїУ Національному художньому музеї України 10 березня 2016 року відбулася презентація книжки Тараса Відомого "Нам на щодень", виданої шрифтом Брайля для людей з вадами зору. Книжка створена на базі однойменної книги, підготовленої професором Академії адвокатури України Зориславою Ромовською, за рахунок спонсорських коштів. Примірники цієї книжки будуть надіслані у бібліотеки та школи-інтернати для людей з вадами зору, а також Українській діаспорі.13|03|2016

Створення «Асоціації адміністративних суддів» привітали юристи, адвокати, науковціНа Установчих зборах ВГО «Асоціація адміністративних суддів», які відбулися 4 березня, запрошені гості у своїх виступах підтримали мету її створення. Вітаючи суддів з цією визначною подією Марина Ставнійчук, Тетяна Варфоломеєва, Олександр Терлецький, Йорг Пуделко (Німеччина) та інші виступаючі говорили про сьогоднішні проблеми у судовій системі, очікувані реформи, забезпечення прав людини, утвердження незалежності судової влади й інші важливі питання, вирішенню яких сприятиме Асоціація. З нагоди її створення Генеральний секретар Європейської асоціації адміністративних судів Едіт Целлер наголосила у своєму вітанні, що адмінсуди повинні мати достатній або навіть підвищений рівень захисту своєї незалежності, оскільки саме вони розглядають спори з органами державної влади.

Президентом Асоціації адміністративних суддів обрано Олександра Пасенюка, суддю Конституційного Суду України, який був головою ВАСУ у 2004 – 2011 роках. Віце-президентами обрані: суддя Окружного адміністративного суду Києва Богдан Санін і судді Вищого адміністративного суду України Наталія Блажівська та Юрій Цвіркун.