Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Архів новин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 |

20|11|2015

Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Кримінально-правові, процесуальні та криміналістичні питання боротьби з корупцією в Україні».Запрошуємо вчених, викладачів, аспірантів, працівників суду, прокуратури,
органів досудового розслідування, експертних установ та підрозділів, адвокатів
й зацікавлених представників інших юридичних професій взяти участь в роботі
конференції.
Плануються до розгляду й обговорення проблеми в межах наук:
кримінального та кримінального процесуального права, криміналістики, теорії
оперативно-розшукової діяльності, експертології.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Заявку на участь у конференції та тези доповідей в електронному вигляді
просимо надсилати до 1 листопада 2015 року на адресу оргкомітету конференції
konfaau@gmail.com з позначкою в електронному листі теми «конференція».
Тези доповідей учасників конференції будуть опубліковані у електронному
фаховому виданні «Часопис Академії адвокатури України» (ознайомитися з
вказаним виданням можна за посиланням http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/
chasopys).
Проїзд до місця проведення наукового заходу, оплата проживання та
харчування здійснюється за рахунок учасників.
Обов’язкові вимоги до оформлення тез
• тези подаються в електронному варіанті у форматі .rtf або .doc;
• обсяг тез – до 5-х сторінок (формат А4);
• назва доповіді українською та англійською мовами;
• прізвище, ім’я, по батькові автора українською та англійською мовами;
• місце навчання (роботи) автора;
• вчене звання та науковий ступінь автора (за наявності). Для аспірантів
обов’язково зазначити прізвище, ім’я та по батькові, вчене звання та
науковий ступінь наукового керівника;
• посилання у тексті (за необхідності) на бібліографічні джерела позначаються
у квадратних дужках із вказівкою в них порядкового номера джерела
за списком та через кому номер сторінки (сторінок), наприклад: [1, 22].
Список використаних джерел (за наявності) оформлюється після тексту під
назвою «Список літератури» у відповідності до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006
«Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
складання».
!Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, публікуватися
не будуть, але це не впливає на можливість їх оприлюднення під час
виступу. Тексти виступів не рецензуються і авторам не повертаються.
 20|11|2015

У нараді-семінарі МОН з питань організації і проведення прийому вступників у 2016 році до ВНЗ взяла участь проректор Академії адвокатури України К.Мількова19 листопада 2015 р. Міністерство освіти і науки провело нараду-семінар з питань, які при підготовці  Правил прийому на навчання в 2016 р.  потребують коментарів. Директор департаменту вищої  освіти МОН Олег Шаров ознайомив присутніх з особливостями цьогорічної вступної кампанії та з новелами, котрі випливають із Закону України «Про вищу освіту». Він наголосив, що прийом до ВНЗ віднині проводитиметься за новим переліком спеціальностей, вперше з’являться ступені молодшого бакалавра, доктора філософії. Прийматися будуть сертифікати ЗНО тільки 2016 року, а за результатами співбесіди матимуть право вступу Інваліди війни, що триває на сході України, а також інваліди Революції Гідності. Скасовується набір за цільовим прийомом. Надається право  вузам встановлювати мінімальну кількість балів сертифікатів ЗНО. Представники вузів задали багато питань, обговорили найбільш актуальні проблеми проведення вступної кампанії 2016 року.

 20|11|2015

В Академії відбувся семінар-тренінг з питань модернізації системи вищої освіти і впровадження процедур забезпечення якості в Україні18 листопада в Академії адвокатури України проходив семінарі-тренінгу з питань впровадження системи та процедур забезпечення якості в Україні (внутрішній та зовнішній рівні), змін в організації освітнього процесу відповідно до системи забезпечення якості, розроблення стандартів для акредитації, створення інформаційних пакетів ECTS.  Викладачі Академії та інших вищих навчальних закладів заслухали доповіді Національного експерта з реформування вищої освіти в Україні HERE (проект ЄС) Володимира Лугового, першого віце-президента Національної академії педагогічних наук України «Забезпечення якості вищої освіти в концепції Закону «Про вищу освіту», а також Андрія Ставицького, доцента кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Імплементація ECTS на сучасному етапі. Досягнення та виклики». Обговорювалася низка питань щодо нової класифікації системи вищої освіти, створення нового покоління стандартів вищої освіти, впровадження національної рамки кваліфікацій, студентоцентроване навчання, розробка освітніх програм, створення інформаційних пакетів дисциплін та багато інших актуальних проблем.

У заході взяли участь магістри Академії адвокатури України, а також представники  шести інших навчальних закладів. Зокрема: Європейський університет, Університет сучасних знань, ВНЗ «Національна академія управління», Університет новітніх технологій, Київський міжнародний університет, ДВНЗ «Університет банківської справи».
Висловлюємо щиру вдячність Національному Еразмус+ офісу в Україні за сприяння у проведенні семінару.

 19|11|2015

Міжнародний день філософіїЩорічно Академія адвокатури України святкує Міжнародний день філософії, який традиційно відзначається в третій четвер листопада. У цьому році 19 листопада в Академії проходив викладацько-студентський круглий стіл на тему «Права людини у філософському контексті». Метою обговорення був аналіз права як феномену не лише у роботах філософів минулих часів, а також в сучасних філософських концепціях. Окрім заявленої теми круглого столу, мова йшла про становлення таких понять як справедливість, свобода та держава в розрізі розвитку історії філософської думки. Доповідачі у своїх виступах звернулися до філософсько-правових поглядів провідних філософів часів Античності, Середньовіччя, доби Відродження та Нового часу, закінчуючи характеристикою юридичного позитивізму ХХ століття. Кожний виступ породжував дискусії, під час яких студенти висловлювали свої думки щодо філософської та правової проблематики. Студенти продемонстрували високий рівень підготовки до виступів та зацікавленість в обговоренні проблеми прав і свобод людини у філософському контексті.

 19|11|2015

На Першому Національному телеканалі студенти Академії обговорювали нові закони17 листопада 2015 року викладачі та студенти Академії адвокатури України, вже традиційно, стали учасниками телевізійної програми "Дебати PRO", яка транслюється у прямому ефірі на Першому Національному телеканалі. Тема програми: «Безвізові закони: крок до Європи чи політичні спекуляції?».
У другому раунді програми "Дебати PRO" запитання ставила старший викладач Академії, адвокат і психолог Наталія Дяченко.
Компромісні рішення разом з аудиторією та інтернет-користувачами шукали й експерти програми "Дебати PRO": Світлана Заліщук, народний депутат, "Блок Петра Порошенка"; Юрій Чижмарь, народний депутат України, "Радикальна партія"; Володимир Омелян, заступник Міністра інфраструктури України; Руслан Бортник, директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики; Дмитро Кулеба, Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України; Олександр Солонтай, експерт Інституту політичної освіти.

 19|11|2015

До Міжнародного дня філософії: "Права людини у філософському контексті"19 листопада 2015 р., о 13.20 в Академії адвокатури України відбудеться викладацько-студентський круглий стіл «Права людини у  філософському контексті», присвячений Міжнародному дню філософії.
Для участі в круглому столі звертайтесь за тел.: 246 57 88

 19|11|2015

У науковій конференції в НУ "Острозька академія" взяли участь викладачі Академії адвокатури України13 - 14 листопада в Національному університеті "Острозька академія" проходила IV Міжнародна науково-практична конференція "Малиновські читання", у якій традиційно взяли участь викладачі Академії адвокатури України доцент В.І.Бояров та доцент Г.І. Сисоєнко. 19|11|2015

Засідання Вченої ради Академії адвокатури УкраїниЗасідання вченої ради Академії адвокатури України відбудеться 19 листопада 2015 року о 13:30 в залі вченої ради.18|11|2015

Українське відділення Міжнародної мережі відділень Кафедри ЮНЕСКО з біоетикиЦикл освітніх програм з біоетики  /11, 18, 26 листопада/. Початок о 13:30 у залі Вченої ради17|11|2015

З Міжнародним днем студента!17 листопада 2015 р. у залі Вченої Ради Академії адвокатури України  відбулися урочистості з нагоди Міжнародного дня студента, відзначення якого започатковано у 1941 році в Лондоні Міжнародною Радою студентів.
Сьогодні проректор Академії Катерина Милькова привітала студентів із їх міжнародним святом, у відповідності з наказом ректора  про оголошення подяки студентам і нагородження грамотами за активну громадську діяльність у житті Академії адвокатури України та вагомі здобутки у навчанні  вручила їх: Вікторії Бєздєнєжних, Світлані Болюбаш, Вікторії Вдовиченко, Інні Денисенко, Анастасії Загороднюк, Арсену Іванову, Аліні Ільїній, Роману Камінському, Анатолію Костенку, Мирославі Кухарській, Борису Ламовацькому, Дар`ї Любчик, Володимиру Магдичу, Глібу Маличу, Нелі Михайленко, Віталію Петровському, Юлії Пойді, Дарії Поляковій, Євгенію Титарчуку, Вікторії Фалалєєвій, Дарині Цокол.

 17|11|2015

У засіданні Правління ВБО «Українська фундація правової допомоги» взяла участь ректор Академії адвокатури України17 листопада члени Правління ВБО «Українська фундація правової допомоги» обговорили низку актуальних питань функціонування організації та  стратегію її розвитку. Присутні відмітили значний обсяг діяльності УФПД, користь для населення методичних розробок, сприяння розвитку юридичних клінік у вузах та багато інших важливих напрямів. Члени Правління адвокати  Алла Ваннікова і Тетяна Варфоломеєва внесли низку пропозицій щодо координації роботи УФПД з іншими громадськими та професійними юридичними організаціями, говорили про шляхи об’єднання зусиль у підвищенні кваліфікації всіх адвокатів України, також багато інших питань, пов’язаних з наданням безоплатної правової допомоги.  

 17|11|2015

Напередодні Міжнародного дня студента обговорювалися напрями діяльності органів студентського самоврядування16 листопада 2015 р. ректор Академії адвокатури Варфоломеєва Т.В. зустрілася з головою та членами студентського парламенту Академії. Йшлося про проведення урочистостей до Міжнародного дня студента, їх відзначення за активну громадську діяльність, успіхи у навчанні, науковій роботі, високі спортивні досягнення тощо. Ректор поздоровила аспірантку  Академії Ярославу Савченко з нагородою, здобутою на Міжнародній науковій конференції за кращу наукову доповідь, присвячену проблемам адвокатури. Наголошувалося у розмові зі студентами на необхідність подальшого розвитку студентської науки, реалізації програм опанування декількох іноземних мов та розширення переліку дисциплін та сертифікаційних програм, що викладаються англійською мовою. Ці питання обговорюватимуться на найближчому засіданні Вченої ради Академії, до складу  якої входять студенти. Користуючись присутністю голови наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених Я.Савченко, ректор окреслила завдання з випуску наступних номерів Наукового молодіжного альманаху, друкування матеріалів у наукових журналах. Обговорювалися й інші нагальні питання участі студентської молоді в подальшому успішному розвитку Академії адвокатури України.