Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Архів новин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 |

19|02|2020

Перша Ювенальна навчальна юридична консультація відкрилася в Академії адвокатури України у 2011 роціІсторія ЮНЮК. Вчена Рада Академії адвокатури України схвалила пропозицію ректора Академії Тетяни Варфоломеєвої щодо включення  Ювенальної юридичної консультації (надання безоплатної первинної правової допомоги  неповнолітнім) структурним підрозділом Центру розвитку професійних компетенцій та відкрити Навчально-консультативне бюро із захисту прав громадян у галузі біології та медицини і Консультативного Бюро з сімейної та медичної медіації.

01 жовтня 2011 року в Академії адвокатури України відкрилась Ювенальна навчальна юридична консультація, створена  з метою реалізації положень Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, схваленої Указом Президента України від 24 травня 2011 року № 597/2011,  яка визначає основні напрями розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх, реалізація яких має посилити відповідальність сім'ї, суспільства та держави за процес виховання і становлення дітей, забезпечити додержання їх прав і свобод (особливо тих, що потрапили у конфлікт із законом), шляхом підвищення рівня їх правового та соціального захисту, зменшити рівень дитячої злочинності.

Навчальна юридична консультація діє в Академії багато років; відповідно до навчального плану відділення адвокатської підготовки студенти разом із керівниками адвокатських шкіл – досвідченими адвокатами надають первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам. Додатково розпочала роботу спеціалізована Ювенальна навчальна юридична консультація (ЮНЮК)  для надання первинної правової допомоги неповнолітнім та їх батькам, законним представникам.    Діяльність ЮНЮК  спрямовувалась на виконання конкретних завдань, передбачених Концепцією, зокрема:

 • забезпечення доступу неповнолітніх до безоплатної первинної правової допомоги;
 • підготовки юристів та адвокатів з питань здійснення правосуддя щодо неповнолітніх;
 • розвитку професійних компетенцій у студентів і аспірантів, котрі спеціалізуватимуться у сфері ювенальної юстиції;
 • розробки науково-методичних рекомендацій щодо надання правової допомоги неповнолітнім, які вчинили правопорушення;
 • спеціалізація, підвищення кваліфікації юристів та адвокатів, котрі працюватимуть з неповнолітніми;
 • сприяння розвитку програм відновного правосуддя щодо неповнолітніх, які вчинили правопорушення;
 • підготовка медіаторів, що спеціалізуватимуться у процедурах примирення потерпілого та неповнолітнього правопорушника та проведення ними медіації;
 • участь в розробці законопроектів та їх громадському обговоренні, удосконаленні нормативно-правової бази у сфері захисту прав і законних інтересів неповнолітніх;
 • участь у волонтерських програмах щодо роботи з неповнолітніми;
 • проведення студентами правових лекторіїв та інших форм правового виховання неповнолітніх, які тримаються у спеціальних виховних установах;
 • обмін досвідом роботи в ЮНЮК керівників адвокатських шкіл та адвокатів;
 • проведення Академією освітніх заходів, спрямованих на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців, які працюють з неповнолітніми, котрі потребують соціальної реабілітації.
 • студенти проходять спеціальну підготовку під керівництвом адвокатів, психологів, медіаторів, вивчають законодавство про неповнолітніх, відвідують тренінги, наукові конференції. Зокрема, на науково-практичній конференції «Захист прав дитини»  (грудень, 2012), що проходила за участю представників правоохоронних органів, студенти Академії виступили з доповідями з проблем ювенальної юстиції.

Наразі студенти Академії працюють з дітьми Із застосуванням сучасних методів навчання, наприклад, у ліцеї № 157 студенти за спеціальностями "Міжнародне право" та "Право"  разом з директором Центру розвитку професійних компетентностей, адвокатом Мариною Цимбал, проводили лекції на актуальні теми, наприклад, про боротьбу з корупцією, попередження проявів булінгу, зупинення торгівлі людьми тощо. На адресу Марини Цимбал надійшов лист від керівництва Ліцею, у якому йшлося про те, що студенти II курсу Академії: допомогли дітям  розібратися, як протидіяти корупції, навчили їх відрізняти протиправні дії та протистояти їм.  

 

 16|02|2020

Новини Наукової бібліотеки Академії адвокатури УкраїниДо фонду Наукової бібліотеки надійшла дарчі примірники книжок:

Соловйова А.М., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри прав людини, міжнародного та європейського права – Law: basic aspects /  Право: основні аспекти. Вінниця, 2019.  Г..Ю. Саєнко. Провадження на підставі угод в кримінальному процесі України. Монографія. Видавничий центр «Кафедра». Київ – 2019. Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Науково-практичний коментар. Київ. Алерта. 2019.11|02|2020

Нові знання отримуємо в Legal High SchoolLegal High School продовжує навчальні програми у 2020 році. Студенти, аспіранти і викладачі Академії адвокатури України можуть відвідувати заняття у відповідності з опублікованим розкладом: https://lhs.net.ua/ru/rozklad/

 05|02|2020

В Академії адвокатури України діє Програма «Музеї як джерело отримання нових і додаткових професійних знань».Програма діє в Академії давно і  подобається студентам, оскільки наочність сприяє кращому засвоєнню знань, відкриває широкі можливості пізнання нового, формування сучасної освіченої людини, виховання почуття прекрасного, набуття різноманітних компетентностей тощо. От і сьогодні, 5 лютого, у день відкритих дверей у музеях Києва, студенти 1 курсу разом із директоркою  Наукової бібліотеки Академії Тетяною Головіною відвідали Національний Музей  мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків і Національний музей "Київська картинна галерея". Ознайомились з чудовою колекцією ікон 13 - 17 століть, зі збіркою творів Василя Тропініна, Івана Айвазовського, Михайла Врубеля, Іллі Рєпіна, Михайла Нестерова та інших видатних художників. В межах  Програми плануються нові екскурсії, творчі зустрічі тощо.

 

 31|01|2020

Новини Наукової бібліотеки Академії адвокатури УкраїниНовини Наукової бібліотеки Академії адвокатури України

До фонду Наукової бібліотеки Академії адвокатури України надійшла література: Чергове число науково фахового видання журналу " Зовнішні справи" № 11, 2019.

Свириденко С.В., Татаров О.Ю. Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканністю. К.: НАВС, 2019.

Ковтун О.В., Татаров О.Ю. Доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов'язані із перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів. Монографія. К.: НАВАС, 2019.

Борисов В.І. Вибрані твори. Х.: Право, 2018.

Виявлення, документування та розслідування злочинів, передбачених ст. 315 КК України, вчинених з використанням мережі Інтернет. Навчально-практичний посібник. / За ред. В.М. Комарницького. Сєвєродонецьк, 2017.

Курс адміністративного права України.  Підручник. К.: Юрінком Інтер, 2018.

 

 27|01|2020

Новини Наукової бібліотеки Академії адвокатури УкраїниДо фонду Наукової бібліотеки Академії адвокатури України надійшли:

Передплатний електронний ресурс: юридичний журнал " Право України" за 2019 р.

Чергове число науково фахового видання журналу "Зовнішні справи" № 6-7  2019 р.

Фахове науково-практичне юридичне видання "Слово Національної школи Суддів    України"  № 2 за 2019 р.

Святоцька В.О. Стандарти організації та професійної діяльності адвокатури: порівняльно-правове дослідження. Монографія. К.: Ін Юре, 2019.

Адміністративне право України. Повний курс.( кол. авторів). Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019.

Основні засади навчання базовим навичкам медіатора .К.: USAID, 2019

Науково-практичний коментар до проекту Закону України  "Про адміністративну процедуру."  К.: Центр політико-правових реформ, 2019

Муза О.В., Травкіна К.Є  Процесуальні засади спрощеного позовного провадження в адміністративному судочинстві України. К.: Четверта хвиля, 2019

Тимошенко В.І. Кримінологія: проблеми теорії та історії. К., 2019

Колос М.І. Українське кримінальне право: походження, розвиток і сучасність. Монографія. К.: "Освіта України", 2019

Кононенко В., Чирва А. Презумпція невинуватості . К.: АртЕкономі, 2019

Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України. Повний курс. К.: Юрінком Інтер, 2018

Бірюкова А.М. Адвокатура України в умовах глобалізації.  К.: Алерта, 2018

Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".  Науково- практичний коментар. За заг. ред. М.А. Погорецького. К.: Юрінком Інтер, 2018

 

 

 24|01|2020

Круглий стіл щодо ефективності застосування положень Кодексу адміністративного судочинства України відвідала представниця Академії22 січня 2020 року у приміщенні Міністерства юстиції України відбувся круглий стіл на тему «Моніторинг ефективності застосування положень Кодексу адміністративного судочинства України (презентація моніторингового звіту)».У заході взяли участь представники Міністерства юстиції України, судді, науковці, адвокати та представники громадських організацій: заступник міністра юстиції Олександр Банчук; керівник проекту ЄС «Право-Justice» Довідас Віткаускас; в.о. генерального директора Директорату правової політики у сфері судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів Міністерства юстиції України Єгор Разогрєєв; суддя Верховного Суду Володимир Бевзенко; суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Василь Ключкович; заступник голови правління Центру політико-правових реформ Роман Куйбіда; науково-педагогічні працівники Академії прокуратури України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інші. Академію адвокатури України на заході представляла старший викладач кафедри прав людини, міжнародного та європейського права к.ю.н. Ольга Добрянська. Під час круглого столу представники Директорату правової політики у сфері судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів Міністерства юстиції України презентували моніторинговий звіт щодо таких актуальних питань: дискреція владних повноважень; доступність адміністративного судочинства, спрощене провадження; докази та доказування; прокурор, як учасник адміністративного судочинства; врегулювання адміністративних спорів та медіація. Учасники заходу долучились до дискусії щодо якості чинного законодавства України у сфері адміністративного судочинства та практики його застосування.За результатом проведеного заходу, присутні дійшли взаємного висновку про те, що належне законодавче забезпечення, а також послідовна практика Верховного Суду повинні сприяти підвищенню ефективності адміністративного судочинства в Україні.21|01|2020

Студенти Академії адвокатури України - учасники Генеральної асамблеї ГО "Українська асоціація студентів"Голова Студентського парламенту Академії адвокатури України Катерина Гофрик і Катерина Швачка взяли участь у 2 Національному студентському форумі та 15 Генеральній асамблеї ГО "Українська асоціація студентів", що проходили у Львові  27-28 грудня 2019 р. Заслухали лекції для розвитку своїх ОСС, відвідали збори Київського осередку організації, залучалися до роботи Асамблеї та виборів у виконавчий комітет УАС. Також були на святкуванні 20 дня народження Української асоціації студентів. Учасники Форуму отримали сертифікати,

 17|01|2020

Робоча зустріч Асоціації юридичних клінік України15 січня 2020 р. в Академії адвокатури України  проходила робоча зустріч Асоціації юридичних клінік України, членом якої є Юридична клініка Академії, у форматі "Правління +".  Під час зустрічі обговорили: актуальні питання розвитку мережі; поточні проєктні ініціативи Асоціації; розвиток співпраці з партнерами та стейхолдерами Асоціації;  планування проєктної діяльності; формування нової грантової стратегії на 2020-2021 роки та інщі питання..

 15|01|2020

Зимова сесія розпочалася!Наукова бібліотека Академії адвокатури України повідомляє, що  студенти, магістранти, аспіранти можуть користуватися в читальній залі бібліотеки електронним ресурсом: юридичним  журналом " Право України" за 2019 рік. Також звертаємо увагу, що до бібліотеки надійшли нові книги, підручники, посібники, котрі будуть корисні при складанні іспитів. 

 

 12|01|2020

Запрошуємо на заходи Інституту підвищення кваліфікації у лютому 2020Академія адвокатури України запрошує на відкриті лекції та практичні семінари студентів, аспірантів, викладачів, що проходитимуть у лютому 2020 року в Інституті підвищення кваліфікації спільно з Центром європейських мов та міжкультурної комунікації¸ Студіями української правничої мови, Центром розвитку професійних компетентностей, Лабораторією освітніх інновацій (LOI).   09|01|2020

Студенти Академії взяли участь у II Національному студентському форумі у Львові27-29 грудня 2019 року представники студентства Академії адвокатури України Катерина Гофрик (голова Студпарламенту Академії) та Катерина Швачка взяли участь у II Національному студентському форумі, який було проведено у Львовіі Українською асоціацією студентів. На Форумі були присутні понад 200 студентів з 90 закладів вищої освіти з усіх регіонів України.