Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Архів новин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 |

13|12|2017

Завершено первинну акредитаційну експертизу перепідготовки спеціалістів зі спеціальності «Правознавство»В Академії адвокатури України проведено первинну акредитаційну експертизу перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство»

На основі результатів проведення експертизи з можливості акредитації спеціальності, аналізу поданих матеріалів і перевірки на місці відповідності показників діяльності Академії адвокатури України нормативним вимогам щодо перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство» експертна комісія дійшла наступних висновків: акредитаційні матеріали, подані Академією адвокатури України, представлені у повному обсязі та відповідають нормативним вимогам. Освітня діяльність та умови її здійснення щодо перепідготовки фахівців ступеня вищої освіти «спеціаліст» за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство» забезпечує державну гарантію якості вищої освіти; стан кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу, соціальна інфраструктура, можливості виконання Академією адвокатури України, визначених Статутом зобов'язань, у цілому відповідають акредитаційним умовам; навчальний заклад спроможний здійснювати освітню діяльність, пов'язану з перепідготовкою фахівців ступеня вищої освіти «спеціаліст» зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство».

Акредитаційна експертиза проводилася на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 04 грудня 2017 р. № 1318-А експертною комісією у складі:

Голова експертної комісії — Куліш A.M.,
Директор навчально-наукового інституту права Сумського державного університету, доктор юридичних наук, професор

Експерт комісії — Латковська Т.А.,
завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія доктор юридичних наук, професор

Комісія, разом з тим, ухвалила за необхідне висловити зауваження та пропозиції, які не входять до складу обов'язкових і не впливають на рішення про акредитацію, але дозволять поліпшити якість перепідготовки фахівців та носять рекомендаційний характер. Рекомендувати керівництву Академії адвокатури України звернути увагу на наступне:

  • підвищити ефективність профорієнтаційної роботи з потенційними абітурієнтами, в тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій, соціальниї мереж;
  • викладачам випускових кафедр збільшити кількість статей, які індексуються науковометрічною базою Scopus;
  • посилити науково-дослідну роботу студентів, зокрема участь у олімпіадах та наукових заходах, що проводить Міністерство освіти і науки України.

Отже, Експертна комісія вважає за доцільне пропонувати експертній раді при Акредитаційній комісії України винести позитивне рішення щодо акредитації спеціальності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з перепідготовки фахівців спеціальності 7.03040101 «Правознавство» в Академії адвокатури України в обсязі 50 осіб на денній та 100 на заочній формах навчання.

Повний текст висновків (.PDF, ~5,3 MB)12|12|2017

Прем’єра студентської вистави в Академії адвокатури України12 грудня 2017 р. в Академії адвокатури України, як і оголошувалось, відбулася прем’єра вистави за комедією «Мина Мазайло» Миколи Куліша, яку ініціювали й поставили студенти 1 курсу спеціальності «Право». Отже, комедійні образи з класичної п’єси видатного українського драматурга ожили в постановці студентів-правників. Це було свято і для акторів-студентів, і для студентів-глядачів, і для викладацького складу Академії. Режисуру виконала студентка Ольга Манукян; актори – її одногрупники: Владислав Вербицький, Маріам Степанян, Марина Левченко, Ростислав Ясініцький, Анастасія Шевченко, Адам Фулга, Євген Мігаль, Юлія Заєць. Студентська вистава стала також унікальною, відмінною заліковою роботою з курсу «Історія української та зарубіжної культури», який веде завідувач і професор кафедри української філології та суспільних наук Тетяна Конончук. Побажаймо творчій групі нових вистав і розширення кола акторів.

Перегляньте фотоальбом на нашій сторінці у ФБ12|12|2017

Третя наукова конференція аспірантів «Правові засоби захисту прав людини в Україні»12 грудня 2017 року Академія адвокатури України проводить Третю наукову конференцію аспірантів «Правові засоби захисту прав людини в Україні». Тези конференції будуть опубліковані у фаховому виданні. Початок конференції о 10:00 у залі Вченої ради. Реєстрація з 9:30. Довідки за тел: (044) 246-57-87; (044) 246-57-88.

Докладна інформація щодо участі у заході наведена на сайті конференції – http://events.aau.edu.ua/conf-12-12-2017.

Чекаємо на Вас!12|12|2017

Науково-практична конференція «Етичні засади адвокатської професії»12 грудня 2017 року Академія адвокатури України спільно з кафедрою правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Радою адвокатів Київської області проводить науково-практичну конференцію «Етичні засади адвокатської професії».

Початок конференції о 10:00, у приміщенні Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ауд. № 329), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60. Довідки за тел.: (044) 288 0529.12|12|2017

Науково-практична конференція «Етичні засади адвокатської професії»12 грудня 2017 року Академією адвокатури України спільно з кафедрою правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Радою адвокатів Київської області була проведена науково-практична конференція «Етичні засади адвокатської професії».

Доповідачами виступили знані науковці та відомі адвокати – Погорецький М.А., Бойко П.А., Бірюкова А.М., Жуковська О.Л., Захарова О.С., Костюченко О.Ю., Ковалко Н.М., Лісниченко Є.С. та ін. У роботі конференції взяли участь викладачі Академії адвокатури України, юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, Національної академії прокуратури України, вчені з філософського та психологічного спрямування, адвокати Київської області та міста Києва.

Актуальність заявленої теми науково-практичної конференції знайшла своє втілення у жвавій дискусії та обміну думками із зазначеної проблематики. Особливу увагу доповідачами було приділено аналізу нової редакції Правил адвокатської етики, що затверджена 9 червня 2017 року звітно-виборним З’їздом адвокатів України.12|12|2017

В Академії адвокатури України відбулась відкрита лекція судді Марії Зелінської про суддівську етикуВ Академії адвокатури України відбулась відкрита лекція судді Солом'янського районного суду м.Києва Зелінської Марії Борисівні на тему: "Правила поведінки судді та у суді". Лекція була дуже цікавою і сподобалась всім присутнім за актуальністю теми, змістом, теоретичним і практичним наповненням, формою викладення, відвертими і точними відповідями на запитання студентів, зокрема тих, хто наразі вивчає навчальну дисципліну «Юридична деонтологія».  

 

 12|12|2017

Обговорення проблем юридичної освіти і професії8 грудня 2017 відомі юристи, адвокати, науковці обмінялися думками щодо подальшого розвитку юридичної освіти і правничої професії в Україні. В Академії адвокатури відбулися: Дискусійна пдатформа «Юридична освіта та професія в Україні: новий вимір» і  розширене засідання Виконкому Київської міської організації Союзу юристів України, де йшлося про стан юридичної освіти та доступ до юрпрофесії, а також відповідні законопроекти щодо цього. Серед виступаючих –  представники відомих вузів, професори, викладачі, адвокати і практикуючі юристи, запрошені студенти Академії адвокатури України. Відверта розмова щодо майбутнього юридичної професії, у якій взяли участь Олена Орлюк, академік НАПрНУ, зав. кафедри інтелектуальної власності КНУ імені Т.Г. Шевченка; Олег Зайчук, академік НАПрНУ; Тетяна Варфоломеєва, член-кореспондент НАПрНУ, адвокат, ректор Академії адвокатури України;  Володимир Гіжевський,  професор,   проректор Університету «КРОК» та інші учасники заходу висловили слушні думки і серйозні зауваження щодо концепції реформування правничої освіти і професії та поданих законопроектів. Відповідне звернення було прийнято одноголосно.

 12|12|2017

III наукова конференція аспірантів «Правові засоби захисту прав людини в Україні»12 грудня 2017 року в Академії адвокатури України втретє аспіранти обговорювали проблеми захисту прав людини правовими засобами. В роботі наукової конференції взяли участь аспіранти Академії адвокатури України, Університету «КРОК», Національного університету внутрішніх справ, Національного університету Служби безпеки України, Національної академії прокуратури України. Доповіді аспірантів жваво обговорювалися, було висловлено багато пропозицій щодо удосконалення законодавства, процесуальних процедур покращення захисту прав людини, запропоновано низку цікавих теоретичних положень в галузі поставленої проблеми.

Слід зазначити, що учасники конференції у своїх доповідях використали чимало цікавих положень своїх майбутніх дисертацій. Підсумки наукової конференції підбив академік НАПрНУ, професор В.Г. Гончаренко. Тези конференції будуть опубліковані у числі 1 за 2018 рік Вісника Академії адвокатури України.08|12|2017

Команда Академії адвокатури стала фіналістом Міжнародного правничого конкурсу ім. В.М. КорецькогоЗа результатами Міжнародного правничого конкурсу імені В.М. Корецького команда Академії нагороджена Дипломом за перемогу в номінації «Краща письмова робота» та в підсумку здобула Диплом II ступеня цього престижного міжнародного змагання.

Міжнародний конкурс проводився у межах Всеукраїнського тижня права-2017 Міністерством юстиції України спільно з Координаційною радою молодих юристів України при Міністерстві юстиції України та Інститутом держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України. Цей захід реалізований за підтримки американського народу, наданої через Агенство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми реформування сектору юстиції «Нове правосуддя».

До складу нашої команди входили студенти IV курсу спеціальності «Право» Академії адвокатури Наталія Сікорська, Андрій Савченко та студентка магістратури Ангеліна Коршун.08|12|2017

Кінопоказ мотивуючих фільмів з прав людини режисера В.Бігуна в Академії адвокатуриЗ нагоди Всеукраїнського тижня права кінорежисер і правник В'ячеслав Бігун 8 грудня 2017 р. показав в Академії адвокатури України свої фільми «Як тебе не любити», «Між пеклом і раєм», «Пенальті правосуддя» із серії «Україна в Суді». Показані в Академії фільми були створені на основі реальних подій і життєвих історій, які стали фабулами справ, що розглядалися в Європейському суді з прав людини, де В'ячеслав працював як юрист.

Нагадаємо: Славік Бігун був одним з тих, хто хто стояв біля витоків Всеукраїнського тижня права, започаткованого у 2008 році, хто щиро підтримав тоді цю ідею, хто мріяв повернути повагу до права через довіру до правників.

ВТП ще не доріс до свого ідеалу, на мою думку. Але вже не залишається непоміченим, ставши традиційним – проводиться в грудні в тиждень, який співпадає з Міжнародним днем прав людини, —

каже В'ячеслав. Про витоки Тижня щойно згадала і ректор Академії адвокатури Тетяна Варфоломеєва на своїй FB-сторінці. Втім, у наш швидкоплинний час захід, що у наступному році відзначатиме десятиріччя, безперечно, довів свою життєздатність. Тим більше, що ініціатива виходила від юридичної молоді, і зараз ВТП підтримується і розвивається, загалом, стараннями молодих правників.08|12|2017

Дискусійна платформа: «Юридична освіта та професія в Україні: новий вимір».Академія адвокатури України запрошує взяти участь в обговоренні питань розвитку юридичної освіти і правничої професії в Україні, яке відбудеться 8 грудня 2017 року о 12:00.07|12|2017

Юридична клініка Академії адвокатури отримала подякуЗа результатами роботи Юридична клініка Академії адвокатури України отримала подяку Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України, за підтримки американського народу наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми реформування сектору юстиції «Нове правосуддя», за підтримку та сприяння реалізації молодіжних ініціатив у галузі права та підтримку Всеукраїнського тижня права - 2017 і виставки-форуму «Правники – Суспільству.