Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Архів новин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 |

24|10|2012

Участь у Всеукраїнській виставці «Освіта. Робота. Підприємництво»19-20 жовтня Академія адвокатури України взяла учать у XIX  Всеукраїнській виставці «Освіта. Робота. Підприємництво» в рамках реалізації Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки, яку проводив Київський молодіжний центр праці за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в Національному комплексі «Експоцентр України» (ВДНГ). З метою створення сприятливих умов для вибору майбутньої професії, вирішення проблем працевлаштування та перекваліфікації молоді, на виставку були запрошені представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, кращі національні та закордонні навчальні заклади та кращі роботодавці. Академія адвокатури України була представлена на цій виставці не тільки стендом з інформаційними матеріалами, а й студентами, котрі представляли вуз і скористалися можливістю безпосередньо встановити контакти з представниками компаній, довідувались про вакансії, стажування і кар’єрні програми, отримували консультації з працевлаштування.20|10|2012

Викладачі Академії залучені як тренери проекту ОБСЄ "Сприяння розвитку системи правової допомоги в Україні"19 жовтня відбувся перший тренінг для адвокатів Донецької області, які надаватимуть безоплатну вторинну правову допомогу. Проректор Академії, адвокат, доцент Аліна Бірюкова виступила з презентацією: "Організаційно-правові основи здійснення адвокатом діяльності в Україні", а доповідь завідувача кафедри прав людини, міжнародного та європейського права Академії, адвоката, доцента Сергія Гончаренка була присвячена темі – «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод у практиці адвокатів".

З презентаціями виступили: Андрій Вишневський – директор Координаційного центру з надання правової допомоги – «Надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги" та професор кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент, адвокат Олександра Яновська  "Вступ до кримінального процесуального кодексу України".

Організатори тренінгу: Координаційний центр з надання правової допомоги, Координатор проектів ОБСЄ в Україні та Головне управління юстиції у Донецькій області.

 18|10|2012

Участь у Круглому столі на тему: Кодифікація як засіб подолання колізій в законодавстві17 жовтня в Інституті законодавства Верховної Ради України відбувся круглий стіл з питань сучасного стану кодифікації законодавства в Україні, завдань правової науки у кодифікаційному процесі, обговорювалися питання кодифікації в контексті адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу та інші проблеми. У Круглому столі взяла участь доцент Академії адвокатури України, кандидат юридичних наук, доцент Бермічева Олена Володимирівна.

 18|10|2012

Експертна зустріч в Академії адвокатури України14-15 жовтня 2012 р. в Інституті підвищення кваліфікації Академії адвокатури України відбувся експертний захід, метою якого стало формування консолідованої позиції щодо змісту неформальної освіти та механізмів її впровадження на соціальному рівні в Україні.

 Експерти країн Східного партнерства: Ваче Калашян (Вірменія), Дмітрій Карпієвіч (Білорусь), Лалі Сантеладзе (Грузія), Азер Рамазанов (Азербайджан), Ліліана Посцан (Молдова), представили результати досліджень стану законодавства, проблем і перспектив неформальної освіти у своїх країнах, що дало змогу створити контекст для дискусії за участю українських представників.

Питання, які потребували більш широкого і детального висвітлення (що включають в себе поняття «неформальна освіта», принципи, на які спирається законодавство, кореляцію із європейськими засадами, механізми визнання, компетентності та кваліфікацію викладачів), обговорювалися у форматі робочих груп, безпосередню участь у яких з боку Академії взяли проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків Курдюков В.В., директор Інституту підвищення кваліфікації Наровська К.Б. та директор Центру розвитку професійних компетенції Дяченко Н.Б.

Експертна зустріч стала першою спробою об’єднати зусилля фахівців у сфері неформальної освіти для вироблення спільного бачення розвитку цього сектора освіти в нашій країні як механізму для трансформацій та формування цінностей у контексті інтеграційного курсу України до світового співтовариства. Академія адвокатури України, у свою чергу, долучилася до процесів, які є стратегічними у реформуванні системи освіти згідно із найбільш успішними світовими практиками.16|10|2012

Викладачі Академії взяли участь у слуханнях в Комітеті Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
17 жовтня у Комітетських слуханнях «Про впровадження в практику діяльності правоохоронних органів положень Кримінального процесуального кодексу України» взяли участь ректор Академії Тетяна Варфоломеєва і доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики, кандидат юридичних наук Кирил Легких.   

Відкрив слухання Перший заступник голови Комітету Володимир Олійник. Він наголосив, що належна реалізація положень нового КПК вимагає внесення змін до чисельних законодавчих актів, перегляду значного масиву підзаконних нормативно-правових актів; організацію навчання працівників системи кримінальної юстиції; підготовку матеріально-технічної бази тощо. Запрошені представники правоохоронних структур доповіли про готовність до роботи у нових умовах. В обговоренні взяли участь народні депутати, представники Національної академії прокуратури, Академії адвокатури України, Державного науково-дослідного інституту МВС, Державної судової адміністрації України, провідні вчені та фахівці у галузі права.

Учасники дискусії звертали увагу на те, що не всі учасники судового процесу під час застосування нового КПК матимуть рівні права. Висловлювалися побоювання, що сторона обвинувачення матиме більшу підтримку у процесі, зверталася увага на необхідність спільного навчання працівників прокуратури, суддів, адвокатів.

Ректор Академії адвокатури України у своєму виступі ознайомила учасників слухань із заходами, що проводить Академія з впровадження нового КПК у різних напрямах: наукові дослідження, розробка методичних посібників, рекомендацій, оновлення навчальних програм з КПК, участь у підготовці науково-практичного коментаря до КПК, до Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», словника юридичних термінів, проведення Циклу навчальних семінарів для адвокатів у Інституті підвищення кваліфікації Академії, організація п’ятого засідання Міжнародної науково-експертної ради з питань участі захисника. Відкрито Ювенальну  навчальну юридичну консультацію.

http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/69247.html16|10|2012

Викладачі Академії – члени Громадської ради при Міністерстві юстиції України взяли участь у четвертому її засіданні16 жовтня відбулося чергове засідання Громадської ради при Міністерстві юстиції України, у якому взяли участь як члени Громадської ради – ректор Академії Тетяна Варфоломеєва та доцент кафедри цивільного, господарського права і процесу  Олександр Гарагонич. Розглядалися актуальні і важливі за своїм суспільним значенням питання, зокрема результати обговорення стану імплементації в Україні ініціативи «Партнерство відкритий уряд», концепція модернізації системи організаційно-правового забезпечення місцевої демократії в Україні. У творчій дискусії виникли пропозиції із удосконалення регулювання фінансування будівництва, проблеми у регулюванні випуску цінних паперів; відбулася  дискусія щодо підготовки підзаконних актів по виконанню закону «Про громадські об’єднання» та з інших питань порядку денного.

 

 15|10|2012

ВІТАЄМО КОЛЕКТИВ АКАДЕМІЇ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ ІЗ ЗОЛОТОЮ МЕДАЛЛЮ!Академія адвокатури України вкотре здобула перемогу. 16 жовтня 2012 р. у Виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» відбулось урочисте відкриття IV Національної виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті». Організаторами виставки є: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних наук України, компанія «Виставковий Світ».

Виставка представляє понад 600 навчальних закладів різних рівнів і форм власності, наукові та методичні центри, регіональні і муніципальні органи управління освітою, видавництва, міжнародні установи і представництва, підприємства і бізнес-структури, що забезпечують галузь освіти засобами навчання.

Цього разу Академія стала лауреатом конкурсу 2012 «Інноватика в сучасній освіті» і нагороджена золотою медаллю у номінації "Організаційно-методична діяльність інститутів післядипломної освіти з упровадження інновацій у діяльність навчальних закладів”.14|10|2012

Вітаємо з обранням до органів адвокатського самоврядування!Вперше в Україні відповідно до нового Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» формуються органи адвокатського самоврядування на установчих конференціях, які вже відбулися в більшості регіонів України.

Сьогодні особливо приємно привітати адвокатів – викладачів Академії адвокатури України, а також наших випускників, обраних у різні органи адвокатського самоврядування у Києві, Київській та Тернопільській областях.

ВІТАЄМО, ЗИЧИМО УСПІХІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ТА ВИКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ:

БІРЮКОВУ АЛІНУ МИКОЛАЇВНУ — проректора Академії адвокатури України, адвоката, кандидата юридичних наук, доцента, професора кафедри адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики, Заслуженого юриста України —
з обранням членом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури!

ГРЕВЦОВУ РАДМІЛУ ЮРІЇВНУ — доцента кафедри адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики Академії адвокатури України, директора Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України, адвоката, кандидата юридичних наук —
з обранням членом Ради адвокатів міста Києва!

ТИХАНСЬКУ ТЕТЯНУ ВАСИЛІВНУ — старшого викладача кафедри адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики, керівника Школи адвокатської підготовки Академії адвокатури України, адвоката, Заслуженого юриста України —
з обранням членом Тернопільської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури!

КОВБАСИНСЬКУ ГАЛИНУ ВАСИЛІВНУ — адвоката, старшого викладача і кервника адвокатської школи Академії адвокатури України, Заслуженого юриста України —
з обранням головою Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури!

ВОРОНІНУ НАТАЛІЮ ЮРІЇВНУ — адвоката, старшого викладача і керівника адвокатської школи Академії адвокатури України —
з обранням членом Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури!

ГОРБЕНКО ТЕТЯНУ МИХАЙЛІВНУ — адвоката, старшого викладача і керівника адвокатської школи Академії адвокатури України —
з обранням членом Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури!

НІНУ ЛАВРЕНКО і СЕРГІЯ ТКАЧЕНКА — адвокатів, випускників Академії адвокатури України —
з обранням членами Ради адвокатів Київської області!13|10|2012

11 жовтня в Академії відбувся міжнародний круглий стіл “Європейська система захисту прав людини: актуальні питання теорії та практики”11 жовтня учасники міжнародного Круглого столу обговорювали Європейські системи захисту прав людини. У дискусії взяли участь: професор Шишкова Надія Павлівна – голова кафедри ім. Жана Моне Оломоуцького Університету (Чехія), президент Чеської асоціації європейських студій; народний депутат України першого скликання, голова Комісії у питаннях законодавства і законності Верховної Ради України Коцюба Олександр Павлович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України; кандидат юридичних наук, доцент Фалалеєва Л. Г. (кафедра прав людини, міжнародного та європейського права Академії адвокатури України); професор Недогреєва Алла Іванівна, Заслужений юрист України (Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі). У роботі круглого столу також взяли участь: Ірха Ю.Б. (Інститут законодавства Верховної Ради України); Ковальчук Я. В. (старший викладач Інституту політології і права НПУ імені М.П. Драгоманова), Пристайко В.В.(спеціаліст Секретаріату Конституційного Суду України), Легких К.В. (кандидат юридичних наук,  доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України), Михайленко М. А.(магістр права, випускниця Академії адвокатури України), Варфоломеєва Т.В. (доктор юридичних наук,  член-кореспондент НАПрН України, зав. кафедрою адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики Академії адвокатури України.

 09|10|2012

Участь доцента Р.Ю. Гревцової у програмі підготовки суддівДиректор Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України Радмила Гревцова взяла участь у Програмі підготовки суддів судових палат у цивільних справах апеляційних судів областей, міст Києва і Севастополя та АР Крим. Програма здійснюється Національною школою суддів України, з якою тісно співпрацює Академія адвокатури України.

8 жовтня 2012 р. Р.Ю. Гревцова виступила з лекцією, у якій розповіла суддям про права людини в охороні здоров’я. Вона також висвітлила актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану ушкодженням здоров’я внаслідок надання медичної допомоги (послуг) неналежної якості.  Матеріал був проілюстрований прикладами з судової практики.09|10|2012

У День юриста ректор Академії в прямому ефірі говорила про реформу адвокатуриУ програмі «Відкрита студія» на Першому каналі Українського радіо обговорювалася тема: «Ви маєте право на адвоката…. Або як на практиці впроваджується новий закон про адвокатуру».  Наприкінці передачі слухачі задавали питання адвокатам09|10|2012

Ректор Академії взяла участь в урочистостях з нагоди Дня юриста У конференц-залі готелю Hyatt Regency Kyiv відбувся святковий обід – урочиста церемонія «Відкриття Року Права» та нагородження Почесною відзнакою Асоціації правників України «За честь та професійну гідність». яка вручається один раз на рік визначному правнику за вагомий внесок у розвиток юридичної професії в Україні. У цьому році  лауреатом став професор, заслужений юрист України, д.ю.н. Володимир Василенко, а в 2010 р. золота медаль була вручена член-кореспонденту НАПрНУ, д.ю.н.  Варфоломеєвій Т.В. – ректору Академії адвокатури України.

Відкрили Рік права представники різних поколінь – голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області Галина Ковбасинська та голова Ліги Студентів АПУ Наталя Стоцька.  Це символізувало вихід на арену нової генерації правників та поєднання її з досвідом та авторитетом старших поколінь.

Слід відзначити, що Галина Василівна Ковбасинська багато років  веде в Академії Адвокатську школу на відділенні спеціальної адвокатської підготовки і ділиться своїм багатим досвідом з майбутніми юристами. В Академії навчається значна кількість членів Ліги студентів Асоціації правників України.