Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Архів новин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 |

26|11|2013

Нове багатотомне видання з історії адвокатури УкраїниCORPUS ADVOCATURAE UCRAINAE – БІБЛІОТЕКА АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ – видавничо-дослідницький проект, який започаткований Академією адвокатури України, юридичним факультетом Львівського національного університету ім. Івана Франка та Правничою комісією Наукового товариства ім. Шевченка.

Ініціаторами проекту є Варфоломеєва Тетяна Вікторівна, доктор юридичних наук, ректор Академії адвокатури України, Бойко Андрій Михайлович, доктор юридичних наук, декан юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка,  Андрусяк Тарас Григорович, кандидат юридичних наук, голова Правничої комісії Наукового товариства ім. Шевченка та Петрів Михайло Йосипович, адвокат.

Партнером проекту з видання першого тому із серії «CORPUS ADVOCATURAE UCRAINAE»: «Українські адвокати: державні, громадські, політичні та культурно-освітні діячі кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.» є Юридична фірма «ВАСИЛЬ КІСІЛЬ І ПАРТНЕРИ».

Партнером проекту з видання другого тому із серії «CORPUS ADVOCATURAE UCRAINAE»: «Ювілейний альманах «Союзу Українських Адвокатів у Львові»  є  «Адвокатське об’єднання «АКТІО».

Видавничим партнером проекту є юридичне видавництво ТОВ ВО «ЮСТІНІАН».26|11|2013

CORPUS ADVOCATURAE UCRAINAE – БІБЛІОТЕКА АДВОКАТУРИ УКРАЇНИCorpus Advocaturae UcrainaeБібліотека Адвокатури України – видавничо-дослідницький проект, який започаткований Академією адвокатури України, юридичним факультетом Львівського національного університету ім. Івана Франка та Правничою комісією Наукового товариства ім. Шевченка.

Ініціаторами проекту є Варфоломеєва Тетяна Вікторівна, доктор юридичних наук, ректор Академії адвокатури України, Бойко Андрій Михайлович, доктор юридичних наук, декан юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка,  Андрусяк Тарас Григорович, кандидат юридичних наук, голова Правничої комісії Наукового товариства ім. Шевченка та Петрів Михайло Йосипович, адвокат.

Партнером проекту з видання першого тому із серії «Corpus Advocaturae Ucrainae»: «Українські адвокати: державні, громадські, політичні та культурно-освітні діячі кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.» є «Юридична фірма «ВАСИЛЬ КІСІЛЬ І ПАРТНЕРИ».

Партнером проекту з видання другого тому із серії «Corpus Advocaturae Ucrainae»: «Ювілейний альманах «Союзу Українських Адвокатів у Львові»  є  «Адвокатське об’єднання «АКТІО».

Видавничим партнером проекту є юридичне видавництво ТОВ ВО «ЮСТІНІАН».

Мета проекту – подати цілісне дослідження  української адвокатури  впродовж багатовікової історії, вивчити і зрозуміти її сучасний стан та випрацювати стратегію подальшого розвитку адвокатури України.

Адвокатура України: від витоків до сьогодення та погляд у майбутнє.

Історичні витоки української адвокатури сягають часів Київської Русі (IX – XIII ст.), коли роль захисників у судах виконували рідні та приятелі сторін, які діяли на підставі звичаєвого права. Фахова адвокатура в Україні сформувалася в період підпорядкування українських земель спочатку Великому князівству Литовському, а опісля Речі Посполитій (XIV – XVI ст.). У Литовських статутах вперше зроблена спроба вирізнити адвокатську діяльність як певну професію. Термін «адвокат» у значенні захисника прав сторони вперше вживається в «Правах, за якими судиться малоросійський народ» – пам’ятці козацького права 1743 р. У період Гетьманщини  адвокатура була визнаною як окремий стан,  хоча і не була об’єднана в професійну спілку.

Адвокатура як самостійний правовий інститут на українських землях, що входили до складу Російської імперії,  була запроваджена «Судовими статутами» 1864 року. На українських землях, що входили до складу Австро-Угорської імперії, адвокатура діяла на підставі тимчасового 1849 року, а з 1868 року – постійного положення про адвокатуру та утвердилася як правовий інститут положенням про суд  1781 року.  

З припиненням існування Російської та Австро-Угорської імперій відбувається реформування українських правничих та адвокатських інституцій в українських державах періоду 1917 – 1919 рр. – Українській Народній Республіці, Українській Державі, Західно-Українській Народній Республіці. Так, в Києві було створено «Товариство Українських Адвокатів» (1917), «Українське Правниче Товариство» (1917), яке започаткувало видання часописів «Правник» (1918) та «Закон і Право» (1918 – 1919), продовжувало діяти реформоване «Кіевское Общество Юристовъ», яке видавало часопис «Право и Жизнь» (1918).

Після завершення Української революції 1917 – 1921 рр. історичні українські  землі опинилися в складі Української Соціалістичної Радянської Республіки, а Східна Галичина, Волинь, Закарпаття та Буковина відійшли до чужих держав – Республіки Польща,  Чехословацької Республіки та Румунії, в яких українські правники та адвокати намагалися зберігати національну ідентичність. Українські правники та адвокати в Ч.С.Р. входили до «Українського правничого товариства в Празі» та «Союзу адвокатів Підкарпатської Русі», а на Буковині до правничого товариства «Правна поміч». У міжвоєнний період українські адвокати в Польщі створили національну корпоративну організацію «Союз Українських Адвокатів у Львові» (1923 – 1939) і впродовж 1927 – 1939 рр. видавали  часопис «Життя і Право», а також брали участь в діяльності  «Товариства українсько-руських правників», Правничої комісії Наукового товариства ім. Шевченка у Львові та «Польського правничого товариства».

З приєднанням Галичини (1939), Буковини (1940) та Закарпаття (1944) до УРСР діяльність адвокатури на усій сучасній території України стала регулюватися радянським законодавством.

Сучасна історія української адвокатури бере свій початок з проголошення державної незалежності України та прийняття 19 грудня 1992 р. Закону України «Про адвокатуру», а згідно Указу Президента України від 2 грудня 2002 року № 1121/2002 в Україні установлено професійне свято – День адвокатури, яке відзначається щорічно 19 грудня.

Завдання проекту – показати минуле, сучасний стан  і перспективне майбутнє адвокатури України на сторінках системного багатотомного видання.

Дослідницька місія проекту:

 • показати історичні витоки української адвокатури через призму дослідження її становлення та розвитку на різних історичних  етапах;
 • провести порівняльні дослідження діяльності інституту адвокатури на історичних українських землях, що входили упродовж багатовікової історії до різних держав;
 • з’ясувати феномен збереження національної ідентичності українських адвокатів в умовах української бездержавності;
 • вивчити фахову, державну, громадську, політичну та культурно-освітню діяльність адвокатів та з’ясувати їх роль у становленні української державності;
 • з’ясувати роль та значення станових організацій адвокатів кін. ХІХ – поч. ХХ ст. у порівнянні з сучасними тенденціями розвитку адвокатури України;
 • провести дослідження періодичних правничих видань в минулому та їх сучасного стану;
 • провести порівняльні дослідження фахової діяльності адвокатів (адвокатські контори, канцелярії, фірми, об’єднання, фірми тощо) у минулому, сучасного стану та перспектив на майбутнє;
 • дослідити участь адвокатів у діяльності навчальних, наукових інституцій, партій, товариств тощо;
 • провести біографічні дослідження персоналій – адвокатів;
 • сприяти поступальному розвитку  музею адвокатури та його наповненню музейними артефактами;
 • дослідити витоки та сучасний стан діяльності правничих товариств української діаспори.

Просвітницька місія проекту:

 • поінформувати суспільство про роль і значення української адвокатури для формування громадянського суспільства в минулому, сучасності  та перспектив на майбутнє;
 • залучення до дослідницької роботи студентства та молодого покоління адвокатів;
 • адвокат – людина всесвіту: надати системності перекладам з інших мов праць адвокатів, законодавства щодо адвокатури та започаткувати переклади іноземними мовами праць та досліджень українських адвокатів;
 • організація та проведення круглих столів, публічних лекцій, дискусійних клубів, конференцій, залучення до співпраці правників та адвокатів з інших держав;
 • заснування постійної рубрики з історії української адвокатури на сторінках фахових правничих часописів.

Видавнича місія проекту:

 • подати  дослідження української адвокатури на сторінках системного багатотомного видання;
 • публікувати дослідження з питань сучасного стану та перспектив розвитку адвокатури України;
 • здійснювати переклади  сучасних праць іноземних авторів з питань історії адвокатури, сучасного стану  та тенденцій розвитку адвокатури на майбутнє.


26|11|2013

9-та Всесвітня конференція Кафедри ЮНЕСКО “Біоетика, медична етика та охороноздоровче право у 21-му столітті ”9-та Всесвітня конференції Кафедри ЮНЕСКО з біоетики відбулася 19-21 листопада 2013 року у м. Неаполь (Італія). Захід було організовано Кафедрою ЮНЕСКО з біоетики з центром у м. Хайфа спільно з Університетом Федеріко II м. Неаполь, Центром безперервної освіти університету L’Orientale м. Неаполь, Європейським Центром біоетики і якості життя та Етичним комітетом щодо біомедичної діяльності Carlo Romano. Конфренція відбувалася під егідою ЮНЕСКО, Всесвітньої медичної асоціації, Всесвітньої асоцаіції медичного права, Всесвітньої психіатричної асоціації, Біоетичного форуму Цфату, Міжнародного Центру здоров’я, права та етики університету Хайфи та Асоціації охороноздоровчого права Китаю. У ній взяли участь більш ніж 1200 фахівців з усіх континентів. Протягом трьох днів роботи відбулося понад 130 секцій, на яких було зроблено близько 650 доповідей. У конференції, а також інших заходах, які проводилися Кафедрою ЮНЕСКО з біоетики, взяла участь директор НДІ медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України, керівник Українського відділення Міжнародної мережі відділень Кафедри ЮНЕСКО з біоетики, к.ю.н. Радмила Гревцова. Вона виступила співмодератором секції «Біоетика і право» та зробила на конференції доповідь, присвячену взаємодії біоетики та охороноздоровчого права у її глобальному та національному вимірі. У фокусі уваги учасників конференції опинилися проблеми громадського здоров’я, етичні та правові засади розвитку систем охорони здоров’я, питання проведення медичних експериментів, інформованої згоди, вакцинопрофілактики, клінічних випробувань, етичні і правові аспекти надання психіатричної допомоги, трансплантації органів і тканин, управління ризиками, питання біоетичної освіти та багато інших. Захід став стимулом для подальших досліджень та розвитку міжнародної співпраці.25|11|2013

Надзвичайний і повноважний посол Малайзії в Україні Чуа Теонг Бан відвідав Академію адвокатури України21 листопада Надзвичайний і повноважний посол Малайзії в Україні  Чуа Теонг Бан відвідав Академію Адвокатури України, взяв участь у міжнародній конференції, що проходила у вузі, ознайомився із спеціалізованими аудиторіями, залами, облаштованими новітньою навчальною технікою, тренінговими кімнатами. Пан посол оглянув картинну галерею Академії. Особливу його увагу привернула виставка факсимільних копій картин Т.Г.Шевченка з фондів Національного музею Тараса Шевченка, які вперше виставлені саме у навчальному закладі.    25|11|2013

Міжнародна конференція "Правнича термінологія у перекладознавстві, медичному праві та юридичній практиці"21 листопада 2013 року в Академії адвокатури України відбулась чергова міжнародна викладацько-студентська науково-практична конференція на тему: «Правнича термінологія у перекладознавстві, медичному праві та юридичній практиці».  Конференція була проведена англійською, німецькою, французькою, з використанням грецької, перської, італійської, іспанської, латинської, малайзійської мов.

Восьмий рік поспіль конференцію проводила кафедра іноземних мов та перекладу – завідувач кафедри – Антонюк Наталія Миколаївна, професор кафедри іноземних мов та перекладу, кандидат педагогічних наук, доцент.

Конференцію відкрила та взяла участь в її роботі ректор Академії адвокатури України, доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України Варфоломеєва Тетяна Вікторівна.

Учасником конференції був надзвичайний і повноважний посол Малайзії в Україні –  Чуа Теонг Бан.

В конференції взяли участь студенти з різних вищих навчальних закладів, включаючи Київський національний університет імені Тараса Шевченка. В межах роботи конференції студенти використали багатий іноземномовний потенціал, шляхом проведення рольових ігор, діалогів, фрагментів науково-політичних дискусій.

Особливий інтерес викликали виступи не лише студентів академії але й викладачів кафедри іноземних мов та перекладу: старшого викладача Шовкової Т.А., старшого  викладача Цимбалисти О.А., викладача Дробахи О.В., викладача Ковальського Р.Б., а також професора Київського національного університету ім. Т. Шевченка, доктора педагогічних наук Шовкового В.М.

Роботу конференції висвітлювали представники засобів масової інформації: редактор газети «Культура та життя» Аліна Онопа та головний редактор журналу «Адвокат» Леонід Лазебний, який також витупив перед студентами Технічне забезпечення конференції було здійснене Ружицьким Ф.Ф.

Конференція мала на меті викликати у студентів особливий інтерес та розвинути навички перекладу правничої та медичної термінології з іноземних мов українською та навпаки.25|11|2013

Навчально-науковий круглий стіл "Повага до автономії особи як основного принципу біоетики під час вакцинопрофілактикиШановні студенти, науковці та практики!

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі навчально-наукового круглого столу “ Повага до автономії особи як основного принципу біоетики під час вакцинопрофілактики” 26 листопада 2013р., який  проводять Студентський  парламент ААУ , Наукове товариство студентів та аспірантів, за підтримки Науково-дослідного інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України.

Передбачається розглянути такі питання:

   1)Проблеми автономії людини: правовий та біоетичний аспект;

  2)Державна політика в сфері вакцинопрофілактики;

  3)Право пацієнта на інформовану та добровільну згоду щодо проведення і відмови  від вакцинації;
   4)Проблеми доклінічного вивчення та клінічних випробувань вакцин;

   5)Юридична відповідальність закладів охорони здоровя за негативні наслідки вакцинації  та  її не проведення;

   6)Досвід зарубіжних країн щодо правового регулювання вакцинопрофілактики.

До участі у круглому столі запрошуються студенти правничих та медичних вищих  навчальних закладів, викладачі, медичні працівники , правники , науковці

Мови конференції: українська, російська

Заявку на участь прохання надсилати до 24 листопада   2013 року за електронною адресою Оргкомітету:

e-mail: olgashvedovaukraine@gmail.com

Телефон для довідок: (097)784-77-48

 25|11|2013

В Академії адвокатури України з вересня 2013 року проходять Дні відкритих дверей23 листопада в Академії був проведений черговий День відкритих дверей, під час якого відвідувачі ознайомилися з Академією, яка готує юристів, юристів-міжнародників, філологів («переклад»), проводить довчання «молодших спеціалістів», «бакалаврів», «спеціалістів»; навчає магістрів та аспірантів; має спеціалізовану Вчену Раду з захисту кандидатських дисертацій; здійснює підвищення кваліфікації юристів і викладачів права. Застосовує найсучасніші освітні технології, зокрема сучасну систему відео-конференцій, має бази практик студентів, Адвокатські Школи, Суддівські практикуми, Школу та Центр медіації, Ювенальну навчальну консультацію, Юридичні клініки, Малу правову Академію Наук (для школярів і студентів), літературні та інші студії, Музей історії адвокатури, а також багато цікавого для сучасної молоді.

Запршуємо на дні відкритих дверей у грудні!25|11|2013

Нова благодійна програма Академії для неповнолітніх, що перебувають у конфлікті із закономОдним з пріоритетних напрямів, що здійснює Академія адвокатури, є сприяння створенню належних умов для захисту прав дітей, зокрема, які перебувають у конфлікті із законом. Вагомі надбання у цьому напрямі досягнуті у співпраці з Уповноваженим Президента України з прав дитини Юрієм Павленком. Так, на базі Академії адвокатури створено дискусійний майданчик з метою проведення роз’яснювальної роботи щодо змісту реформи кримінального судочинства стосовно дітей, що відбувається у межах реформування кримінальної юстиції. До діяльності дискусійного клубу залучені юристи, викладачі, науковці, студенти, представники засобів масової інформації.

За ініціативи Уповноваженого Президента України з прав дитини та підтримки Державної пенітенціарної служби України, Академія адвокатури здійснює благодійну програму: забезпечення юридичною літературою виховних колоній, де відбувають покарання неповнолітні, та надання їм правових консультацій.

Так, 21 листопада 2013 року викладач кафедри адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики Академії адвокатури України, директор Центру розвитку професійних компетенцій, адвокат, медіатор Наталія Дяченко та відомий рівненський адвокат Павло Луцюк відвідали Дубенську виховну колонію управління ДПтС України в Рівненській області та передали бібліотеці  кодекси й іншу правову літературу, провели із засудженими бесіду стосовно існуючих можливостей надання безоплатної правової допомоги та шляхів реалізації захисту, у разі порушення їх прав і законних інтересів. У жвавій дискусії, яка виникла, засуджені проявили високий рівень активності та обізнаності у правових питаннях.

Отже, зазначена програма стартувала з відвідин Дубенської виховної колонії  і матиме своє продовження в інших регіонах, поряд з багатьма іншими благодійними програмами, котрі здійснює для дітей Академія адвокатури України.25|11|2013

Філологи та юристи про медично-правову термінологію25 листопада студенти 2 курсу відділення «Переклад» Академії адвокатури України успішно захистили курсові роботи з правничої термінології, написані під керівництвом доцента кафедри української філології та суспільних наук Оксани Приймак. Викладач запропонувала студентам-філологам для дослідження теми курсових у контексті загальноакадемічної наукової теми Академії з медичного права. Як показав захист, студентам було цікаво працювати з медичною правовою термінологією, їхні спостереження і висновки це засвідчили. Захист відбувся у присутності завідуючої кафедрою української філології та суспільних наук, проф. Конончук Т.І., доц. кафедри Ботвини Н.В., ст. методиста кафедри Лісніченко Л.М. Студенти виявили новаторський підхід до своїх досліджень, які справді, актуальні, оскільки до даних тем спеціально науковці-філологи ще не долучалися. Так, Суворова Анастасія досліджувала синонімію в медико-правовій термінології, Гуляєва Дар’я – явище антонімії, Маковський Нікіта – словотвір термінів у медичному праві, Шкалікова Ганна – етапи розвитку медико-правової термінології, Титаренко Ганна – походження та лексичний склад медико-правової терміносистеми. До «захищантів» було багато запитань, на які вони виважено й аргументовано відповідали. На завершення виступили викладачі, відзначили серйозний лінгвістичний підхід студентів до наукових робіт, їхню добру обізнаність, перспективність досліджень. Усі погодилися, що однією із форм пошукової роботи  можуть бути, наприклад, міжвузівські студентські наукові круглі столи з медичного права.

Слід зазначити, що раніше, 21 листопада, в Академії адвокатури України відбулася міжнародна викладацько-студентська науково-практична конференція: «Правнича термінологія у перекладознавстві, медичному праві та юридичній практиці», де були присутні студенти Академії адвокатури та інших вузів. Учасники конференції виступали з доповідями виключно іноземними мовами, зокрема з термінологічних питань у медичному праві. Їх доповіді свідчать про значний науковий інтерес до медичного права та розробки філологічних проблем в цій галузі, наприклад: Шевченко О.В. «Інновації у перекладі юридичних термінів медичного та фармацевтичного права»; Лісова А.О. «Юридична термінологія в медичному праві»; Волошенко О.В. «Імплементація норм міжнародного медичного права в медичне законодавство України» – (Академія адвокатури України, «Правознавство», спеціальна адвокатська підготовка); Курбаль Ольга, Савеленко Інна «Особливості перекладу юридичної термінології в терміносистемі медичного права» –  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, «Переклад», магістратура).23|11|2013

Лекція про рецепцію в культурі 1932-1933 роківЩороку, в листопадові дні, вже традиційно професор Тетяна Конончук, дослідниця відображення трагедії голодомору 1932-1933 рр. в українській культурі (її філологічна дисертація була першою в Україні на цю тему), завідувач кафедри української філології та суспільних наук Академії адвокатури України, читає студентам лекцію, присвячену трагічній сторінці в історії українського народу. На такій лекції йдеться про художню трансформацію тяжкої минувшини в літературі, живописі, скульптурі, музиці, кіномистецтві.

Важливим чинником в осмисленні голодомору є народні свідчення, ці неспростовні документи з тих літ. Нині вже дуже мало лишилося свідків, але живуть перекази про почуте від них. Тому в аудиторії завжди є такі студенти, для яких свідчення про пережите в 1932-1933 роках, є частиною їхньої болючої сімейної історії. От і цього разу, на лекції 21 листопада, студенти поділилися почутим у родинах. І такі розповіді по-особливому  сприймаються,  бо звучать  з уст тих, хто поруч. Враження від безпосередньо почутого набагато сильніше від прочитаного. Як таке, наприклад: дуже вже старенька бабуся, не адекватно сприймає реальність. Але коли приходить пам`ять, то бабуся ніби перебуває в часі голодомору: їй дають їсти, а вона відмовляється, віддає правнучці, каже: їж, бо помреш. Але в цілому для всіх це така далека історія! Однак знання про неї потрібні для  правильної  стратегії в будівництві щасливої незалежної України. Як сказав одеський поет Микола Палієнко, «свічі для прийдешнього горять». Отже, поминальні свічі на  вшанування жертв голодомору у 80-ту річницю горять  для майбутнього.22|11|2013

В Академії адвокатури відбулася зустріч з членами парламентської делегації Республіки КазахстанПерша річниця дії Кримінального процесуального кодексу України дає підстави позитивно оцінити Кодекс, обмінятися досвідом його застосування, проаналізувати й декотрі негативні аспекти, напрацювати зміни до окремих статей КПК, над чим працює й Академія.  

Відомі адвокати та провідні вчені, автори першого Науково-практичного коментаря до Кримінального процесуального кодексу України обговорили з членами делегації Мажилісу Парламенту Республіки Казахстан, до складу якої входять, зокрема, перший заступник Генерального прокурора Республіки Казахстан Меркель Иоган Давидович, голова Республіканської колегії адвокатів Казахстану Түгел Ануар Құрманбайұлы, народні депутати. З огляду на те, що у Республіці Казахстан підготовлено проект КПК, відбулася цікава професійна розмова про законодавче регулювання окремих проблем, що виникли на практиці. Колег цікавив великий спектр питань, особливо з огляду річного застосування КПК в Україні. Значна увага приділялася ефективності роботи захисника з урахуванням норм закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», організації захисту адвокатами згідно із законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», зокрема пропонувалося посилити професійні права адвокатів, гарантії адвокатської діяльності, тощо. Казахські колеги підкреслили важливість для них досвіду України з підготовки законопроектів та їх практичного застосування.21|11|2013

Академія проводить низку заходів до Всесвітнього дня дитини. Знайомство школярів з медіацією20 та 21 листопада 2013 року з нагоди Всесвітнього дня дитини учні 9-х класів спеціалізованої школи №57 з поглибленим вивченням англійської мови міста Києва мали нагоду ознайомитися з можливостями, які надає медіація для вирішення конфліктів, які торкаються життя дітей, для захисту прав дитини. Бесіду з учнями провели юрист і медіатор, директор Інститут підвищення кваліфікації Академії адвокатури України Катерина Наровська та психолог і медіатор, директор Міського центру дитини Служби у справах дітей міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Віолета Левіна. Учні отримали можливість розглянути конфлікт з позитивного боку, зрозуміти причини його виникнення та дізнатися про  шляхи його вирішення на користь обох залучених сторін. Одним із таких шляхів і є медіація, яка дозволяє якнайкраще з’ясувати і задовольнити інтереси обох сторін конфлікту, дозволяє  сторонам самостійно за допомогою нейтральної професійно підготовленої особи – медіатора – досягти взаємоприйнятного рішення. Учні дізналися про принципи та процедуру медіації, про сфери, в яких вона може бути застосована. Присутні висловили сподівання на продовження таких зустрічей.