Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Архів новин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 |

10|11|2013

ВІТАЄМО!Вітаємо ректора Академії адвокатури України Т.В.Варфоломеєву, нагороджену у жовтні 2013 р. подякою організаторами П’ятої національної виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті» – 2013» Міністром освіти і науки України Д.В.Табачником, Президентом Національної академії педагогічних наук   України  В.Г.Кременем та Компанією «Виставковий Світ» за активну організаторську діяльність з розвитку і упровадження освітніх інновацій.

Колектив Академії адвокатури України.

 04|11|2013

Відбувся черговий "Адвокатський практикум із застосування КПК"30 жовтня  відбувся VIII «Адвокатський практикум із застосування КПК». Практикум був запропонований професором кафедри адвокатської майстерності доцентом Бірюковою А.М. і підтриманий Вченою Радою Академії адвокатури України як обмін досвідом з найбільш актуальних правових питань, на якому адвокати обговорюють  складні теоретичні питання, неординарні ситуації, що виникають у практичній діяльності. На момент заснування Адвокатського практикуму, в січні 2013 р., це були проблеми застосування КПК, тепер вони, вочевидь, розширяються, а з урахуванням очікуваних змін до КПК і значного розширення професійних прав адвокатів, запровадження нових етапів Закону про безоплатну правову допомогу у 2014 р., поглиблене опанування адвокатами принципів адвокатської діяльності, зокрема верховенства права, застосування європейських і оновлених вітчизняних етичних стандартів потребують значного розширення складової Адвокатських практикумів. Над цим зараз працюють адвокати – викладачі, науковці  та співробітники Науково-дослідного Інституту прав людини та проблем адвокатури Академії адвокатури України.

 

 03|11|2013

Міжвузівська конференція: «Європейська інтеграція України: проблеми трудових відносин»24 жовтня 2013 р. в Академії адвокатури України (м.Київ) відбулася міжвузівська конференція аспірантів, магістрів, студентів: «Європейська інтеграція України: проблеми трудових відносин».

Учасники конференції: студенти, магістри,аспіранти, науковці з різних вищих навчальних закладів (Національна академія прокуратури України, Міжнародний Соломонів університет, Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського, Львівський національний університет ім. Івана Франка) взяли активну участь у розгляді питань, що виносилися на обговорення в окремі секції.

Перша секція, під керівництвом Фалалєєвої Л.Г. (кандидат юридичних наук, доцент кафедри прав людини, міжнародного та європейського права Академії Адвокатури України) та Давиденко О.І.(аспірант Академії адвокатури України), розглянула питання адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС та проблеми виконання в Україні рішень Європейського суду з прав людини. Були заслухані доповіді студентів, що стосувалися саме питань гармонізації трудових відносин у призмі сучасних правових змін. Гостем даного заходу став Ірха Юрій Богданович – науковий консультант судді Конституційного суду України, його доповідь відкривала роботу секції: «Реалізація конституційного права на достатній життєвий рівень як один із чинників інтеграції України у європейський простір».

В Другій секції до розгляду було прийнято питання соціальної політики, а саме забезпечення безпеки та гігієни праці в Україні та ЄС. Студентами, під керівництвом Нецькі Л.С. (професор кафедри представництва інтересів громадян і держави у суді Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук, доцент) та Чайковська Н.П.(доцент кафедри нагляду за додержанням і застосуванням законів Національної академії прокуратури,доцент),були підготовлені критичні доповіді, що стосувалися перед усім питань справедливих і безпечних умов праці, відшкодування моральної шкоди працівникам та захисту рівних трудових прав соціально-уразливих верств населення: неповнолітніх та людей з обмеженими можливостями, також особливо привернула увагу актуальність трудових питань для засуджених і осіб, які відбули покарання.

До розгляду учасників Третьої секції було запропоновано питання захисту прав і законних інтересів суб’єктів трудового права. Керівниками даного підрозділу виступили Грузінова Л.П.(доцент кафедри цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури України) та Карпенко О.І. (адвокат, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного, господарського права та процессу Академії Адвокатури України). По завершенню кожного виступу, студенти активно приступали до обговорення проблемних питань, піднятих у доповідях, проаналізували судову практику та правове регулювання захисту прав та інтересів працівників в Європейському Союзі, участь адвоката у трудових спорах за чеським законодавством та багато іншого.

Після закінчення обговорень дискусійних питань та підведення підсумків учасники конференції були нагороджені пам’ятними сертифікатами та правовою літературою, керівники секцій – квітучими букетами, а всі разом – натхненням та гарним настроєм для нових наукових і практичних звершень.

На останок потрібно відмітити новизну даного заходу, за пропозицією та підтримкою Грузінової Лідії Пилипівни, організаційний комітет складався зі студентів магістратури та 5 курсу Академії адвокатури України. Головою організаційного комітету виступала Ромовська Зорислава Василівна – Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного,господарського права та процесу Академії адвокатури України. Для студентів – майбутніх викладачів, науковців та практикуючих юристів організація даного заходу стала практичним завданням, яке надало їм нові знання, організаторські та комунікаційні навички.

 03|11|2013

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ СВ. ЦАРИЦІ ТАМАРИ ГРУЗИНСЬКОЇ ПАТРІАРХІЇ, АРХІМАНДРИТА АДАМА (АХАЛАДЗЕ)1 листопада 2013 року в Академії адвокатури України відбулася відкрита лекція з актуальних проблем біоетики доктора медичних наук, професора, ректора Університету імені Св. Цариці Тамари Грузинської Патріархії архімандрита Адама (Ахаладзе) (Грузія).

Лекція об’єднала викладачів і студентів, медиків і юристів, віруючих людей і тих, хто шукає свій шлях до Істини.

Захід, організований Інститутом медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України та Українським відділенням Міжнародної мережі відділень Кафедри ЮНЕСКО з біоетики, відкрила ректор Академії адвокатури України, доктор юридичних наук Тетяна Верфоломеєва, яка подякувала отцю Адаму за люб’язну згоду поділитися своїм баченням етичних проблем біології і медицини, без розуміння яких неможливо віднаходити юридичні рішення.

Архімандрит Адам, який багато років свого життя віддав служінню людям як лікар – серцево-судинний хірург і кардіоанестезіолог, розпочав свою лекцію з окреслення досягнень і викликів біології та медицини, що спричинили появу нових, невідомих раніше етичних проблем. Ці виклики пов’язані з реанімаційними технологіями, евтаназією, розвитком трансплантології, генної інженерії, допоміжними репродуктивними технологіями тощо. Біоетика стала свого роду «криком про допомогу» з боку тих, хто зіткнувся з ризиками застосування технологій, наслідки яких лікарі і учені не завжди могли передбачити. 

Відповідаючи на запитання присутніх, архімандрит Адам поділився своїм поглядом на діалог віри і науки, біоетики і права.  Чимало запитань, які ставили не тільки представники професорсько-викладацього складу Академії адвокатури та інших вишів, науковці і практики, а й студенти, були гострими і надзвичайно цікавими. Вони стосувалися глобального і національного в біоетиці, презумпції згоди і незгоди в трансплантології, обов’язковості вакцинації та багатьох нагальних проблем. Не менш цікавими і дотепними були і відповіді отця Адама, які завжди відзначалися високою фаховістю, глибиною і доброзичливістю.

По закінченні лекції усі бажаючі зробили світлини на згадку, чекаючи на наступні зустрічі з архімандритом Адамом – світлою людиною і яскравою особистістю.

 02|11|2013

У зустрічі з головою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Сергієм Зіміним взяли участь студенти АкадеміїГолова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Сергій Георгійович Зімін зустрівся 31 жовтня з лідерами студентського самоврядування вищих навчальних закладів району. Обговорювалися важливі та актуальні питання, що стосуються інтеграції України в Європейський Союз.

Як зазначено, «ключовою темою засідання за круглим столом постало питання про ставлення молоді, а також їхньої обізнаності щодо обраного стратегічного курсу нашої держави – інтеграції в Європейську спільноту, початком якої буде підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом під час Вільнюського саміту Східного партнерства, наприкінці листопада 2013 року».

Заступник голови райдержадміністрації з гуманітарних питань Віктор Іванович Давиденко цікавився думкою молоді щодо перспектив розвитку вищої освіти в контексті інтеграції до європейського освітнього простору,.

На зустрічі Академію адвокатури України представили почесний Голова Студентського парламенту – Св’ятослав Лешик та член студпарламенту студентка 3 курсу (юрид.ф.) Сотнікова Вікторія.

 

 01|11|2013

Увага!Академія адвокатури України

НДІ медичного і фармацевтичного права та біоетики

Українське відділення Міжнародної мережі відділень Кафедри ЮНЕСКО з біоетики

1 листопада 2013 р. о 14.00

в Академії адвокатури України відбудеться

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ БІОЕТИКИ

доктора медичних наук, професора,

ректора Університету імені Св. Цариці Тамари Грузинської Патріархії

АРХІМАНДРИТА АДАМА (АХАЛАДЗЕ) (Грузія).

Запрошуємо науковців, практиків, чия діяльність пов’язана з охороною здоров’я, етикою і правом,

аспірантів, студентів.

Участь у заході безкоштовна.

Адреса: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 27. Академія адвокатури України.

 

 

 

 30|10|2013

Адвокатський практикум з КПКТрадиційно в останню середу кожного місяця  адвокати Києва та інших міст збираються на "Адвокатський практикум із застосування КПК ". Цього разу Практикум відбудеться 30 жовтня 2013 р. о 16.00 в Академії адвокатури України  (зала Вченої ради). Київ, Бульвар Тараса Шевченка, 27.

Попередня реєстрація обов’язкова:  ipk.aau@ukr.net   Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (044) 288-0529, 246-5788.  http://aau.edu.ua/28|10|2013

В Академії продовжується наукове дослідження «Права людини у творчості Тараса Шевченка»Теплого погожого дня,29 жовтня, коли облітає жовте та багряне листя, група студентів Академії адвокатури України відвідали музей Тараса Шевченка "Хата на Пріорці". На мальовничій околиці Києва, по вул. Вишгородській, 5, серед сучасних забудов стоїть біла з дерев' яними' віконницями хата, що вабить до себе затишком минулої доби. Піднімаємось трьома сходинками на дерев'яний ганок, як колись, у серпні 1859 року освятив їх своєю присутністю Тарас Шевченко, востаннє перебуваючи в Києві. Два тижні насолоджувався Шевченко  привітністю місцевих  жителів, навколишнім садом, українською піснею, пріорчанською дітворою. Останній київський притулок став для нього розрадою та справжньою домівкою, про яку він мріяв все своє життя."А я так мало, небагато благав у Бога ,Тільки хату, одну хатиночку в гаю..."
Особливе враження справила на студентів атмосфера музею, адже це єдиний музей, де немає ні реального, ні умовного бар'єру між відвідувачем та експонатом. Крім того, це єдиний свідок тієї епохи.
 Орел Катерина Іванівна, проректор
Академії Адвокатури України28|10|2013

ВІТАЄМО!Вітаємо Сотнікову Вікторію Олександрівну, студентку 3-го курсу Академії адвокатури України, яка зайняла  Перше місце на міжнародній науковій конференції студентів, магістрантів і аспірантів «МОЛОДІЖНА ІНІЦІАТИВА У ВИРІШЕННІ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ», що відбулася 25-26 жовтня 2013 року на юридичному факультеті Бєларуського державного університету.

Нових творчих успіхів!

 28|10|2013

Представники Студпарламенту Академії відвідали Школу студентського самоврядуванняЧлени Студентського парламенту Академії адвокатури України взяли участь в Школі студентського самоврядування «Kiev school of student`s self-government 2013», яка проходила 26-27 жовтня в арт-центрі Я.Гретера. Обговорювались: законодавча база для функціонування студентського самоврядування, напрями діяльності органів студентського самоврядування на прикладі іноземних колег, шляхи залучення студентів до органу Студентського самоврядування. Жваву дискусію викликало висвітлення поточної діяльності Студентської ради м. Києва.Окремо варто відзначити майстер-класи та тренінги із лідерства в студентському самоврядуванні, створення власних проектів, створення і розвитку команди,висвітлення діяльності студентського самоврядування у ЗМІ.27|10|2013

Семінар з підвищення кваліфікації адвокатів відбувся у Чернівцях26 жовтня 2013 р.  відбувся семінар з підвищення кваліфікації адвокатів, проведений Радою адвокатів Чернівецької області та Академією адвокатури України. Навчальний рік в Інституті підвищення кваліфікації Академії адвокатури України традиційно розпочався для адвокатів у жовтні, на цей раз - семінаром у Чернівцях, програма якого складена з урахуванням побажань адвокатів.

Доповідь Гуменюка Василя Івановича, судді Верховного Суду України, Заслуженого юриста України, кандидата юридичних наук на тему: «Окремі питання застосування судами статей 375-376 ЦК України», а також доповідь Пошви Богдана Миколайовича, судді Верховного Суду України, Заслуженого юриста України на тему: «Дотримання загальних засад кримінального судочинства як гарантія забезпечення єдності судової практики за КПК 2012 року»  викликали багато практичних запитань, професійних дискусій, а головне - збагачення новими знаннями.

 26|10|2013

Серед авторів унікального міжнародного видання – тритомника «LEGAL AND FORENSIC MEDICINE» доцент Академії, к.ю.н., адвокат Радміла ГревцоваВ одному з провідних зарубіжних видавництв професійної літератури Springer вийшов друком тритомник “Legal and Forensic Medicine” під редакцією профессора Роя Берана (Австралія), Генерального секретаря Всесвітньої асоціації медичного права.

До авторського коллективу видання увійшли провідні вчені та практики – юристи і клініцисти – з десятків країн світу. У складі авторського коллективу є і український фахівець – директор Науково-дослідного Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України, к.ю.н., адвокат Радмила Гревцова, яка є автором однієї із глав. Ця книга містить вичерпну інформацію щодо стану і розвитку юридичної і судової медицини у XXI столітті в міжнародній перспективі. На її сторінках розкриваються поняття і зміст юридичної та судової медицини, їх спільні і відмінні риси, застосування їх досягнень у науці та практичній діяльності. Розглядаються правові та етичні аспекти надання певних видів медичної допомоги, проведення біомедичних досліджень, отримання інформованої згоди  на медичне втручання, обговорюються проблеми заподіяння шкоди здоров’ю та юридичної відповідальності, надання висновку експерта тощо.

Книга є масштабним з точки зору обсягу та змісту виданням, більше інформації про яке можна отриматити за посиланнями: http://www.youtube.com/watch?v=DlbeCbKkSVU