Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Архів новин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 |

29|05|2014

Сьома мовами спілкувалися студенти Академії при обговоренні питань етики сучасного перекладача та юриста в контексті європейських стандартів29 травня 2014 року кафедра іноземних мов та перекладу Академії адвокатури України провела круглий стіл на тему: «Етика сучасного перекладача та юриста (на матеріалі англомовного видання «Професійна етика та соціальна відповідальність європейських правників»)». Круглому столу передував детальний переклад кожної зі статей вищезгаданого видання, зроблений студентами та викладачами Академії.

Вільному володінню мовами, яке продемонстрували студенти, значною мірою сприяє вивчення ними двох іноземних мов, в тому числі юридичної іноземної мови, великий обсяг навчальних годин /більше 800/, який опановують майбутні юристи-міжнародники, перекладачі, а також юристи, котрі навчаються за програмою спеціальної адвокатської підготовки.  

Слід підкреслити, що багато студентів вивчають декілька іноземних мов додатково на курсах, під час стажувань за кордоном. На Круглому столі виступи звучали англійською, німецькою, французькою, а також іспанською, швецькою, норвезькою, та латинською мовами.

Круглий стіл був організований та проведений викладачами кафедри іноземних мов та перекладу: завідуючою кафедри, професором  Антонюк Н.М., доц. Хоменко Л.О., ст. викл. Шовковою Т.А., ст. викл. Цимбалистою О.А., викл. Дробахою О.В., викл. Ковальським Р.Б.

У круглому столі взяли активну та творчу участь студенти Академії: Журавльов Веніамін, Кириленко Альона, Шкалікова Ганна, Слободяник Юлія, Здор Катерина, Маковський Нікіта, Шунькіна Наталія, Дяченко Марина, Гуляєва Дар’я, Демець Анна, Слободіна Марія, Череватенко Катерина, Корчинський Дмитро, Коломієць Іванна та інші.

 29|05|2014

Експертний круглий стіл "Реформа охорони здоров’я України: доктринальний вимір і концептуальні засади"Експертний круглий стіл "Реформа охорони здоров’я України: доктринальний вимір і концептуальні засади"

Організатори: Громадська Рада МОЗ України, НДІ медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України, МБФ «Здоров’я Українського народу», Громадянська платформа «Нова країна»

Питання для обговорення:

  • Візія соціальної політики і охорони здоров’я України
  • Реформування системи охорони здоров’я: від доктрини до концепції.
  • Зарубіжний досвід реформування систем охорони здоров’я: уроки для України
  • Правове забезпечення реформи системи охорони здоров’я України.

Модератори Круглого столу:

- Микола Проданчук, доктор медичних наук, професор, директор Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя МОЗ України

- Радмила Гревцова, кандидат юридичних наук, директор НДІ медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України, заст. Голови Громадської Ради МОЗ України

- Олександр Жигінас, координатор групи з питань соціальної політки і охорони здоров’я Громадянської платформи «Нова країна»

- Сергій Сошинський, магістр бізнес-адміністрування, президент МБФ «Здоров’я Українського народу».

Реєстрація учасників до 28 травня 2014 року за ел. адресою: imedpharmlaw@gmail.com

Круглий стіл відбудеться 29 травня 2014 року з 14.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 27, Академія адвокатури України. Початок реєстрації учасників заходу 29 травня 2014 року о 13.30.28|05|2014

Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація, Служба у справах дітей м. Киева та Академія адвокатури України провели круглий стіл: «Реалізація захисту прав дитини в Україні»Науково-практичний круглий стіл присвячений Міжнародному дню прав дітей відбувся в приміщенні Академії адвокатури 27 травня. У доповідях науковців і практиків, виступах під час дискусії йшлося про різні аспекти захисту прав дитини, профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей.

Ректор Академії адвокатури, член-кореспондент НАПрНУ Варфоломеєва Т.В. розповіла про напрями діяльності Академії у сфері надання правової допомоги неповнолітнім, правороз’яснювальної роботи в школах та дитячих будинках, місцях несвободи, котру здійснюють студенти і викладачі.

Завідувач кафедри цивільного і господарського права та процесу, доктор юридичних наук, професор Ромовська З.В. – автор Сімейного кодексу України, окреслила проблеми здійснення в Україні захисту прав дитини і внесла пропозиції щодо удосконалення конкретних норм Сімейного кодексу України. Професор говорила про право дитини на повагу, яке включає дуже багато аспектів, серед яких і право на контакт – спілкування, дотик. З.Ромовська наголосила, що це право в повній мірі належить і дітям, які знаходяться у місцях несвободи як за свої вчинки, так і тим, що там народилися.

Начальник Служби у справах дітей м.Києва Кулеба М.М. висвітлив важливі питання в реалізації захисту прав дітей. Він звернув увагу на позитивні зрушення у питанні захисту прав дітей, як от подолання безпритульності та високу увагу до дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Але при цьому доповідач торкнувся і проблем, як ще залишаються у цих сферах, зокрема, доцільності передання повноважень вирішувати фінансові питання від центральних органів виконавчої влади на місцевий рівень, у громади, – туди, де проблеми видніші, гостріше відчуваються. Йшлося і про необхідність вирішення питання про забезпечення житлом дітей, які за віком випускаються із закладів, що опікувалися дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. М.Кулеба наголосив на існуючих проблемах інклюзивної освіти, забезпечення прав дітей з інвалідністю, про проблеми сімей, які перебувають у скрутному життєвому становищі, про проблеми соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, їх підготовки до самостійного життя. Він також говорив про відсутність єдиної методології визначення потреб дитини залежно від віку, що призводить до великого рівня суб'єктивності прийняття рішень щодо дітей суддями, органами опіки і піклування тощо, про низький рівень компетентності працівників судових та правоохоронних органів у питаннях психології, прав і потреб дітей різного віку28|05|2014

У Міському центрі дитини Служби у справах дітей Академія провела семінар про використання медіації у захисті прав дитиниНавчальний семінар-дискусію на тему «Медіація – спосіб вирішення сімейних конфліктів» провела 28 травня 2014 року директор Інституту підвищення кваліфікації Академії адвокатури України, юрист, медіатор Катерина Наровська у Міському центрі дитини Служби у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на виконання Договору про співробітництво між Службою у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Академією адвокатури України.

Під час семінару, який тривав безперервно протягом трьох годин, розглядалися питання причин конфліктів та шляхів їх вирішення, налагодження взаєморозуміння між розлученими батьками, між батьками та дітьми, захисту прав дітей, у тому числі дітей, які перебувають у конфлікті з законом, і дітей-потерпілих, сутності процесу медіації в цілому та особливостей сімейної, шкільної, кримінальної медіації, використання можливостей медіації для соціалізації дітей, проблем широкого запровадження медіації в Україні, її правового регулювання.

Цільовою аудиторією семінару стали спеціалісти відділів профілактики та психологи реабілітаційних центрів.

Присутні погодились, що медіація може бути корисною для дієвої реалізації передбаченого ст. 171 Сімейного кодексу України права дитини бути вислуханою батьками, іншими членами сім’ї, посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а також питань сім’ї, і при цьому бути почутою. Медіація дозволяє якнайповніше визначити і врахувати інтереси дитини на рівні з інтересами дорослих, налагодити взаєморозуміння і співпрацю у сім’ї та громаді.

Учасники семінару виявили велику зацікавленість до теми семінару та висловили сподівання на подальше співробітництво.27|05|2014

Відео-конференція Академії адвокатури України до Міжнародного дня захисту дітей. Лекція професора З.Ромовської.В Академії адвокатури запланована низка заходів до Міжнародного дня захисту дітей. Першим з них 27 травня була лекція в режимі відео-конференції з трансляцією в мережу Інтернет у реальному часі на тему: "Право дитини на повагу", яку провела Зорислава Василівна Ромовська, завідуюча кафедрою цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України. Професор говорила про право дитини на ім’я, на власну думку, на протест, на індивідуальність, на любов, а також про заохочення і покарання дитини. Лекцію прослухали школярі, вчителі, юристи  за допомогою мережі Інтернет зі стаціонарного, портативного, планшетного комп’ютера або смартфона. У такому режимі Академія продовжує проводити безплатно лекції, тренінги, семінари, в тому числі з підвищення кваліфікації юристів, адвокатів, вчителів, а також правові лекторії для широких верств населення.

Лекція професора Ромовської З.В. буде доступною для перегляду у відеозапису трансляції протягом одного тижня після закінчення прямого ефіру: http://www.dekom.com.ua/c/aau270514

Довідки за тел.: +38 (044) 246-57-87, 288-05-29.

 27|05|2014

Відео-конференція Академії адвокатури України до Міжнародного дня захисту дітейЛекція в режимі відео-конференції з трансляцією в мережу Інтернет у реальному часі на тему: «Право дитини на повагу».

Зореслава Василівна Ромовська, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідуюча  кафедрою цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури України буде говорити про право дитини на ім’я, на власну думку, на протест, на індивідуальність, на любов, а також про заохочення і покарання дитини. 27 травня 2014, 12:00 – 13:30 Ви можете прослухати лекцію та задати питання за допомогою мережі Інтернет зі стаціонарного, портативного, планшетного комп’ютера або смартфона без плати та  реєстрації.

http://www.dekom.com.ua/c/aau270514

 

Довідки за тел.: 246-57-8725|05|2014

Співпраця у розвитку ADR (Alternative Disput Resolution– альтернативні методи врегулювання спорів) в Україні. Досвід Академії адвокатури у сприянні розвитку медіації та використанні відео-конференцій у навчанні та підвищенні кваліфікаціі медіаторівУ семінарі з альтернативних методів врегулювання комерційних спорів, який провели 20-23 травня Програма розвитку комерційного права (CLDP) Міністерства торгівлі США та Посольство США в Україні у координації з Українським центром медіації при Києво-Могилянській Бізнес Школі, взяла участь директор Інституту підвищення кваліфікації Академії адвокатури України, юрист, медіатор Катерина Наровська. Учасниками семінару стали 30 осіб, серед яких представники влади, законодавці,  судді, правники, освітяни.Метою проведення заходу було підвищення потенціалу українських державних службовців і представників приватного сектору в розробці, впровадженні та застосуванні ADR в Україні на основі зарубіжного передового досвіду. Увагу на семінарі було зосереджено, зокрема, на питаннях необхідності розвитку медіації та арбітражу як альтернативних методів врегулювання спорів; практичних аспектах застосування медіації та арбітражу для врегулювання спорів; методах та процедурах переговорів і консультацій, які забезпечують взаємовигідні результати.

Долучилася до дискусії і Катерина Наровська, яка поділилася з присутніми досвідом Академії адвокатури України у сприянні розвитку медіації в Україні, у поширенні розуміння принципів і процесу медіації серед окремих професійних спільнот (адвокатів, викладачів вищої школи, працівників, залучених до роботи з дітьми і сім’ями, захисту прав дитини) та широких верств населення, навчання медіаторів. Високу оцінку присутніх отримало проведення Академією 10 грудня 2013 року круглого столу–відео конференції з трансляцією в мережу Інтернет у реальному часі «Медіація як інструмент захисту прав людини», глядачами якого стали більше 5000 громадян України та інших країн.

Присутні погодилися з необхідністю докладати подальших спільних зусиль для розвитку ADR в Україні, виробили низку рекомендацій для цього, у тому числі для вирішення питань законотворення і правозастосування.

 23|05|2014

Відеоконференцзв’язок та його можливості у навчальній і науковій роботі випробували сьогодні члени Малої правової академії наук, яка діє в Академії адвокатури України три роки.23 травня 2014 року у залі Вченої ради та Камінній залі Академії з використанням сучасної системи відео-конференцій, відбулося  заключне річне засідання членів Малої правової Академії наук під керівництвом академіка Національної академії правових наук України, професора Гончаренка Владлена Гнатовича.

Серед присутніх членів МПАН були школярі старших класів, учні коледжів, слухачі відділення довузівської підготовки та студенти Академії адвокатури України.

Членами МПАН були озвучені підготовлені ними наукові повідомлення, доповіді, презентації, які викликали жваву дискусію, котра проходила в обох залах і транслювалася за допомогою системи відеоконференцій, придбаної Академією адвокатури. Зокрема, Гавриленко Антон (1 курс, «Правознавство», загальна юридична підготовка) підготував наукове повідомлення на тему: «Легалізація зброї в Україні», Фалалєєва Вікторія (1 курс «Правознавство», спеціальна адвокатська підготовка) зробила доповідь на тему: «Підходи ОБСЄ до реалізації концепції всеохоплюючої безпеки як пріоритетного напряму діяльності».

Деякі наукові роботи членів МПАН, з якими вони виступали на минулих засіданнях, вже готуються до друку.

Членство в Малій правовій Академії наук безкоштовне.

Члени МПАН мають знижки на оплату навчання  в Академії та право на першочергове зарахування до Академії адвокатури України.

 

 22|05|2014

Культурні та наукові цінності повертаються в УкраїнуУ славному місті Переяславі-Хмельницькому, в Державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди, в ці травневі дні відбулася Міжнародна наукова конференція «Він став легендою живою», присвячена 105-річчю від дня народження відомого вченого, академіка, професора, ректора Українського вільного університету в Мюнхені Юрія Бойка-Блохина. Почалися його життєві стежки в Миколаєві, а завершилися - в Німеччині, в Мюнхені. Учений залишив по собі величезну спадщину з літературознавства, культурології, політології. Весь архів Ю. Бойка-Блохина його дружина Дарія Блохин передала до Переяслав-Хмельницького університету, де з ним тепер  зможуть знайомитися студенти, досліджувати науковці. На даній конференції відбулася цікава розмова, були проголошені глибокі наукові доповіді багатьма вченими. Оскільки нинішній рік – ювілейний рік Тараса Шевченка – 200-ліття від дня його народження, то значна частина доповідей була присвячена літературознавчим працям Ю. Бойка–Блохина про Т. Шевченка. Унікальним було те, що вела засідання дружина вченого, сама професор, академік, яка мешкає в Мюнхені. Серед найповажніших учасників був академік, доктор філологічних наук, професор Петро Кононенко. Академію адвокатури України на цьому науковому форумі представляла завідувач кафедри української філології та суспільних наук, професор Тетяна Конончук. По завершенні засідань учасникам конференції була надана можливість побувати в Музеї Заповіту, в Музеї Григорія Сковороди, а також ознайомитися із самобутніми, високо талановитими скульптурами Миколи Шматька (вони вже експонувалися в Парижі) та поспілкуватися з самим автором, який за свої твори удостоєний звання професора. Скульптор поділився цікавими ідеями, як він бачить перебудову міста зі скульптурним центром, привабливим для туристів. Було б, справді, дуже цікаво, тим більше, що й саме місто – надзвичайна історична і культурна пам’ятка.21|05|2014

ПЕРЕНЕСЕНО ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇЗа повідомленням Міністерства освіти і науки України перенесено  терміни вступної кампанії для всіх абітурієнтів: прийом документів буде розпочато 11 липня..

УВАГА!

Затверджено зміни до Умов прийому до ВНЗ України в 2014 році (наказ МОН № 553 від 7.05.2014, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 травня 2014 року за № 531/25308). Згідно з Умовами, прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників розпочинається 11 липня, містяться й інші зміни щодо термінів проведення встуупної кампанії.

У Правила прийому до Академії адвокатури України у 2014 році вносяться відповідні зміни.

 21|05|2014

Зустріч із майстром світової мікромініатюри – Миколою Сядристим21 травня 2014 року група студентів Академії адвокатури України відвідала  виставку художніх і технічних мікромініатюр Миколи Сядристого в Києво-Печерському заповіднику. Неповторні роботи славного автора розширили уявлення студентів про людські можливості, коли людина в багатьох галузях науки і техніки заглиблюється в мікрокосмос. Повторити ці роботи  ще нікому не вдалося. Та не менше враження на студентів справив і сам автор, який щедро спілкувався зі студентами протягом години і повідав  деякі  секрети  майстерності та особистого життя. Виявляється: всі ці шедеври  Микола Сергійович  робить між ударами серця і дихання. А для цього він готував себе належно і став абсолютним чемпіоном України з підводного спорту. Пан Микола – людина різнобічних інтересів, і енциклопедичних знань, автор багатьох бестселерів. Мистецтво Миколи Сядристого обійшло всі континенти. Захопленню студентів не було меж! Не віриться, що в реальності волосина довжиною 3мм, розрізана уздовж і на зрізі  вигравірувано заклик п’ятьма мовами  до миру. А найменша в світі книга «Кобзар» Тараса Шевченка! Її розмір – 0.6 мм, в ній 12 сторінок. Крім поезій Шевченка, книга містить його портрет, малюнок «Батьківська хата» й уривок із передмови до «Кобзаря», обкладинка книги виготовлена з пелюстки безсмертника. Вражає також  унікальна пам'ять: він може  цитувати годинами уривки з книжок, називаючи не тільки номер тому, його сторінку, а й рядок.

 21|05|2014

I щорічний круглий стіл «Актуальні питання державотворчих процесів в Україні: правовий аналіз»21 травня відбувся I щорічний круглий стіл «Актуальні питання державотворчих процесів в Україні: правовий аналіз», у якому взяли участь студенти Академії та інших юридичних вузів України. Організаторами  круглого столу були:  Студентський парламент і Наукове товариство студентів та аспірантів Академії адвокатури України за підтримки Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції  України.