Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Архів новин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 |

01|11|2014

В Академії адвокатури обговорювалися актуальні питання щодо правових заходів забезпечення прав та інтересів учасників кримінального провадження31 жовтня  в Академії адвокатури України відбулась міжнародна науково-практична конференція, яку підготувала кафедра кримінального процесу та криміналістики. Відкрив конференцію Гончаренко В.Г. –  доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, завідувач кафедри  Академії адвокатури України. Він також виступив з науковою доповіддю «Захист прав учасників кримінального провадження як соціально-правовий канон». Доктор  юридичних наук, професор Колесник В.А. зробив доповідь: «Втручання в приватне спілкування і забезпечення прав особи під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій». Доповідь доктора юридичних наук, професора Гори І.В. «Комплексна судова експертиза в аспекті дослідження міжгалузевого інституту судових експертиз в судочинстві України» викликала, як і попередні доповіді, значний інтерес у присутніх. Темі концептуальних основ методики розслідування екстримізму присвятив доповідь к.ю.н., доцент професор кафедри кримінального процесу і криміналістики Академії адвокатури України Бояров В.І. Доцент Сисоєнко Г.І. (Академія адвокатури України) окреслив питання завершення і закінчення досудового слідства. На особливості проведення огляду місця подій у процесі розслідування злочинів про посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів звернула увагу у науковій доповіді к.ю.н. Білоус І.М. (Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету). Адвокат, аспірант Академії адвокатури України Ольховська М.М. Присвятила свою доповідь питанням оскарження слідчому судді рішень, дій чи бездіяльності слідчого. прокурора як захід забезпечення прав та інтересів підозрюваного. Про слідчого суддю в контексті захисту прав та інтересів учасників кримінального провадження мова йшла і у  доповіді магістранта Бельдяги С.В. Всі доповіді. в тому числі й подані зарубіжними колегами, будуть опубліковані в найближчий час у Віснику Академії адвокатури України.

 01|11|2014

Директор ІПК Академії Катерина Наровська взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференціїПитання розвитку медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів обговорювали спеціалісти у цій галузі на проведеній 31 жовтня Навчально-науковим центром медичного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за підтримки Міністерства охорони здоров’я України Всеукраїнській науково-практичній конференції. Керівник цього Центру – директор НДІ медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України, доцент Гревцова Р.Ю. підкреслила особливу актуальність  теми, що розглядається, у сучасний період.

У доповідях неодноразово підкреслювався саме цей аспект, вкрай важливий у період реформування  законодавства про охорону здоров’я в Україні. Зокрема, науковий співробітник НДІ медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України, член Правління ГО «Національна асоціація медіаторів України» К.Наровська, виступаючи на  пленарному засіданні з доповіддю «Медіація у сфері охорони здоров’я», наголосила, що ідея запровадження в Україні медичної медіації була проголошена д.ю.н. Т.В.Варфоломеєвою ще 19 листопада 2010 року на проведеному Академією адвокатури України разом із Спілкою адвокатів України Круглому столі «Введення у медіацію. Роль адвоката в медіації», який відбувся за сприяння програми Ради Європи «Прозорість та ефективність судової системи України». В ході дискусії зверталася увага на доцільність опанування адвокатами медіації, прискорення її законодавчого врегулювання в Україні. Ця ідея знайшла відгук у адвокатів, що підтверджує відкриття 3 січня 2011 року при Центрі медичного права в Києві Центру медіації в сфері медицини й оздоровлення. Згодом став на шлях впровадження в Україні медичної медіації Український Центр Медіації (УЦМ) при Києво-Могилянській Бізнес Школі, долучилися інші медіатори.

Сьогодні впровадження в Україні медіації, у тому числі у сфері охорони здоров’я, набирає актуальності у зв’язку з підписанням Україною Угоди про асоціацію з ЄС. Дотримання Україною євроінтеграційного курсу неможливе без вивчення і впровадження кращого європейського досвіду, осмислення і прийняття демократичних європейський цінностей, у тому числі поглядів на конфлікт та підходи до його вирішення. Актуальним це твердження є і для сфери охорони здоров’я. Взаємини у цій сфері є одним з найважливіших показників ступеня розвитку громадянського суспільства, правової держави. Європейський Союз, світове співтовариство розглядають застосування медіації як важливу частину заходів, покликаних забезпечити людині вільний доступ до правосуддя.

Чинне законодавство України вже містить норми, що дозволяють застосовувати медіацію.Але до цього часу професія «медіатор» відсутня у Національному класифікаторі України «Класифікатор професій ДК 003:2010», такий вид діяльності не включено до Класифікації видів економічної діяльності – 2010, що ускладнює роботу медіаторів та державних службовців, перешкоджає розвитку інституту медіації в Україні.Щоби не втрачати можливості, які надає медіація для розвитку нашого суспільства і держави, необхідно, на думку К. Наровської, якнайшвидше систематизувати та удосконалити нормативні документи щодо впровадження медіації, базуючись на імплементації відповідних європейських норм, світовому досвіді застосування медіації, адаптуючи їх до  потреб українського суспільства і правової системи. Учасники конференції обговорили багато інших актуальних проблем, пов’язаних із реформуванням системи охорони здоров’я в Україні у контексті євроінтеграції.31|10|2014

Проект «Відкрита лекція» - нова ініціатива Академії адвокатури УкраїниАкадемія адвокатури України виступила з ініціативою створення загальноукраїнської мережі обміну навчальним контентом на базі систем відеоконференцзв’зку.

Пропозицію озвучила проректор Академії К. Мількова під час церемонії відкриття Центру онлайн-навчання НТУУ «КПІ», що відбувалася 31 жовтня 2014 р. у режимі відеоконференції, на технічній платформі компанії «Деком Україна», з якою Академія адвокатури плідно співпрацює протягом останніх років.

У своєму вітальному слові К. Мількова зазначила, що ми маємо усвідомити себе як єдину освітню спільноту. Тільки шляхом об’єднання зусиль, знань, досвіду українська вища освіта зможе подолати кризу і зайняти гідне місце у світовій родині університетів і наукових закладів.

В основі технології відеоконференцзв’язку лежать ідеї відкритого спілкування і обміну інформацією, незважаючи на відстані, подолання просторових бар’єрів для спільної роботи, отже ця технологія цілком може послужити потужним інструментом для досягнення зазначеної мети.

Концепція проекту «Відкрита лекція» (назва поки що умовна) розробляється в Академії протягом деякого часу; лаконічно кажучи, її суть полягає в тому, щоби надати можливість студентам різних напрямів і спеціальностей почути лекції відомих українських вчених – професорів провідних ВНЗ нашої держави і, можливо, університетів інших країн. Ми переконані, що студенту-програмісту далеко не зайвим буде прослухати кілька лекцій з проблем авторського права, читаних найкращими фахівцями у цій галузі, а натомість зацікавленому студенту-юристу – отримати фахове уявлення, наприклад, з основ прикладного системного аналізу; цілком можливо, студенту-фізику буде цікаво (і, до речі, корисно!) почути розповідь про сучасну поезію, а філологу (і поету-початківцю) – для натхнення – дізнатись, як влаштовано наш Всесвіт, «И как из зерна прорастает ячмень, И как на Востоке рождается день». Великий Вернадський свого часу сказав, що у сучасній науці вчені спеціалізуються вже не за галузями знань, а за проблемами. У ХХІ столітті ми все частіше пересвідчуємося, наскільки пророцькими були ці слова. Інтеграція знань, здобуття суміжних компетенцій, розширення освітніх горизонтів – все це створює міцне підґрунтя для якісно нової, сучасної, інноваційної освіти. І рушієм для цього могла б стати пропонована нами  міжвузівська мережа відеоконференцзв’язку для вільного обміну лекціями, коли університетська аудиторія розширюється практично до масштабів усього світу.31|10|2014

Конференція «Правові заходи забезпечення прав та інтересів учасників кримінального провадження»31 жовтня відбудеться науково-практична конференція «Правові заходи забезпечення прав та інтересів учасників кримінального провадження», організатором якої виступила кафедра кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України.

Початок конференції 31 жовтня о 10.00 у Камінній залі Академії адвокатури України м.Київ, Бульвар Тараса Шевченка, 27.30|10|2014

Ректор Академії адвокатури України взяла участь як член комісії з відбору адвокатів для надання вторинної БПДВ Київській області 30 жовтня відбувся останній, третій етап – співбесіда з претендентами – Шостого конкурсу з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги. За результатами конкурсу відбираються адвокати, котрі будуть включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору (питання проведення конкурсу визначені наказом Міністерства юстиції України від 09.09.2014 №182/7). У проведенні конкурсу з відбору адвокатів для надання вторинної БПД взяла участь як член комісії ректор Академії адвокатури України Варфоломеєва Т.В.30|10|2014

Екскурсія з каганцями30 жовтня студенти Академії адвокатури України відвідали Київський літературно-меморіальний музей-квартиру Павла Тичини. Наукові працівники музею зуміли зацікавити студентів оригінальним інноваційним підходом, а саме: «Екскурсія при каганцях», або «А було колись і таке...»  Звичайно ж, розповідь екскурсовода сприймається переконливіше, відчувається запах епохи, в якій жив і творив митець бо екскурсія проходить при каганцях, які тримають всі. Мотивація проста: електроенергії в той час не було. Віртуально ти проживаєш те життя.

Ми знаємо Павла Тичину, перш за все, як ліричного поета, але він був також художником і музикантом. Грав він майже на всіх музичних інструментах і мав прекрасні вокальні дані. Крім того, йому прийшлось попрацювати в державній верхівці, він був Головою Верховної Ради УРСР, також Міністром освіти. На державній роботі Павло Тичина одержав цю квартиру. Студентів вразили унікальні  шедеври мистецтв, які прикрашають музей, а це і кераміка, і майоліка, і різьба на дереві, а особливо – картини. Олексій Шовкуненко, Михайло Дерегус, Олена Кульчицька, Василь Касіян, Володимир Заболотний – ці митці були друзями Павла Григоровича, тому радо залишали на згадку репродукції своєму побратимові. Серед експонатів – рояль, на якому грав Тичина, кларнет, габой, бандура. Вразила студентів також  бібліотека поета, яка нараховує більше 20 000 книг. Студенти слухали ранні поезії Тичини з голосу самого автора, де сонцесяйний настрій і радість зустрічі зі світом, і музичність, і щирість, і сподівання добра. Ніколи не втратять актуальності його слова: «Я єсть народ, якого Правди сила ніким звойована ще не була».30|10|2014

У Науково-дослідному інституті медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України НДІ медичного і фармацевтичного права та біоетики запрошує на наступні заходи у листопаді-грудні 2014 року:

ВІДЕОЛЕКЦІЯ доцента Р.Гревцової «Право охорони здоров’я. Сучасний стан, тенденції, перспективи». 19 листопада о 13.30.

ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС, розроблений доц. Р.Гревцовою: «ПРАВА ЛЮДИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я». Жовтень-грудень 2014.

Заходи до Всеукраїнського тижня права 2014:

КРУГЛИЙ СТІЛ: «ЗАХИСТ ПРАВ ЛІКАРІВ ТА ПАЦІЄНТІВ». 11 грудня о 13:30.

ДИСКУСІЯ: «МЕДИЧНА МЕДІАЦІЯ – правові та професійні проблеми» (спільно з Центром медіації Академії адвокатури). 12 грудня о 13:30.

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА: безоплатна первинна правова допомога з питань охорони здоров’я.

КОНКУРС. Участь у проведенні Академією адвокатури України Першого конкурсу студентських наукових робіт: «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БІОЕТИКИ». 01 листопада – 01 грудня 2014 р.

                              Довідки за тел.: (044)246-57-88; 246-57-87.

 29|10|2014

Високу якість освіти забезпечують нові технології, що впроваджуються в Академії адвокатури України31 жовтня відбудеться телеміст за участю Академії адвокатури України із застосуванням системи відеконференцзв’язку, яка успішно з 2013 року використовується в Академії у навчальному процесі (відео лекції), при проведенні круглих столів та професійних дискусій, майстер-класів, обмінах досвідом застосування законодавства із зарубіжними країнами, у реалізації дистанційних програм та програм підвищення кваліфікації, для навчання студентів використовувати відеозв’язок у процесуальних діях, судових процесах та в інших випадках, передбачених законодавством, а також для масової правової освіти населення. Зазначена система  забезпечує одночасну участь  у заході тисяч  громадян. Зокрема  Академія мала присутність на декотрих своїх семінарах і круглих столах більше тисячі громадян з різних країн світу. Отже , нові технології ефективно застосовуються в  Академії адвокатури України і забезпечують високу якість освіти.  

 28|10|2014

Нова спортивна перемога Романа Камінського!Щиро вітаємо Камінського Романа, який посів II місце у відбірних змаганнях на Кубок України з бойового самбо і отримав право брати участь у Чемпіонаті Європи 2014 року. Бажаємо нових досягнень!26|10|2014

«Сучасне і майбутнє вищої освіти в Україні»: міжкафедральні дискусії продовжуються24 жовтня в Академії адвокатури України продовжився цикл міжкафедральних дискусій з актуальних проблем вищої освіти в Україні. Сьогодні в обговоренні взяли участь викладачі кафедри кримінального процесу та криміналістики, а також кафедри цивільного та господарського права і процесу. Думками щодо «Закону про вищу освіту»  поділилися: д.ю.н. професор Колесник В.А.; д.ю.н. професор Гора І.В.; академік НАПрНУ, д.ю.н., професор Гончаренко В.Г; к.ю.н., доцент Бояров В.І., адвокат; к.ю.н., доцент Громова М.Є., адвокат; к.ю.н., доцент Сисоєнко Г.І.;  к.ю.н., доцент кафедри Легких К.В., адвокат. Свої пропозиції до Закону та нових Умов прийому до ВНЗ, висловила  ст.викладач  кафедри цивільного та господарського права і процесу, проректор Мількова К.В., яка запропонувала узагальнити пропозиції кафедр, розробити план заходів для обговорення і затвердження на Вченій Раді Академії.25|10|2014

Ганна Юдківська, суддя ЄСПЛ від України, взяла участь у Круглому столі в Академії адвокатури України26 вересня 2014 року в Академії адвокатури України відбувся круглий стіл «Європейський суд перед обличчям грубих масових порушень фундаментальних прав: сучасні виклики», центральним доповідачем якого була Ганна Юдківська, суддя Європейського суду з прав людини від України, кандидат юридичних наук. У роботі куглого столу взяли участь студенти і викладачі Академії адвокатури та інших київських ВНЗ, науковці, адвокати, зокрема члени органів адвокатського самоврядування – Ради адвокатів України та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Перебіг заходу транслювався у режимі реального часу у мережі Інтернет: глядачі мали можливість ставити запитання доповідачеві безпосередньо під час «Інтернет-ефіру».

Протягом двох тижнів від дати події запис трансляції буде доступним зі стаціонарного, планшетного комп’ютера або смартфона без оплати та реєстрації за посиланням: http://www.dekom.com.ua/c/aau260914.22|10|2014

Подяка ректору Академії адвокатури УкраїниЗа особистий творчий внесок і плідну організаторську діяльність з інноваційного розвитку Національної освіти нагороджена ректор Академії адвокатури України Варфоломеєва Тетяна Вікторівна Подякою Шостого Міжнародного форуму-презентації «Інноватика в сучасній освіті».