Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Архів новин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 |

15|05|2015

Студенти Академії адвокатури взяли участь у Першому всеукраїнському студентському самітіСаміт «Цивілізаційний вибір України: політико-правова парадигма і проблеми сутнісних перетворень» проходив на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Академію адвокатури України представляли студенти Роман Курбонов та Еміль Іоанович. Учасники Саміту відвідали майстер-класи відомих вчених і політиків, юристів-практиків, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування; спілкувалися з провідними  вітчизняними та зарубіжними науковцями, політиками, юристами-практиками, студентами юридичних факультетів з Києва, Харкова, Львова, Одеси, Острога, Миколаєва та інших міст. Досягнута  мета Першого Всеукраїнського студентського саміту, визначена його організаторами: підвищення рівня освіченості з актуальних питань сучасних процесів державотворення та правотворення; набуття практичного досвіду підвищення позитивного іміджу правничої професії; покращення правової освіти; подальшого розвитку інституту національної ідеї як рушійної сили національного прогресу в Україні.15|05|2015

До Дня науки в УкраїніВ Академії адвокатури України відбувся науково-практичний семінар «Трудове право та право соціального захисту: європейські стандарти. Виклик для України».

На семінарі виступив М.Д.Бойко – автор навчальних посібників  «Право соціального забезпечення України» та «Трудове право України». В межах семінару відбулась презентація монографії  С.В.Вишновецької  «Методологія науки трудового права».

З презентаціями та рефератами щодо впливу права ЄС на реформування трудового права України, проблем методології науки трудового права в умовах інноваційного розвитку суспільства, актуальних питань права соціального захисту виступили студенти 3-го, 4-го та 5-го курсу. На семінарі йшлося про імплементацію директив ЄС щодо недискримінації, гендерної рівності, здоров’я і безпеки праці, а також імплементації Україною Директиви 2003/88/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4.11.2003 про деякі аспекти організації робочого часу та Директиви 2006/54/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5.07.2006 про реалізацію принципів рівних можливостей і рівного ставлення до чоловіків та жінок у питаннях працевлаштування і зайнятості (зі змінами).

Студенти розглянули і актуальні питання  імплементації Директиви Ради 98/59/ЄС від 20.07.1998 щодо колективного звільнення та Директиви Ради 91/533/ЄЕС від 14.10.1991 про обов’язок роботодавця інформувати працівників про умови, що застосовуються до контракту чи трудової угоди та деякі інші директиви ЄС щодо трудового законодавства.

Аналізувалось  питання щодо проблем зовнішньої трудової міграції в Україні: сучасні тенденції, міжнародної трудової міграції українців до держав-членів ЄС і зокрема динаміка еміграції та імміграції, питання щодо структури трудової  міграції за гендерною ознакою, рівнем освіти та сферою зайнятості. Зацікавила студентів доповідь щодо правового статусу громадян із третіх країн, які прибули в ЄС з метою працевлаштування (Директива 2009/50/ЄС). Не залишились без уваги студентів і актуальні питання  видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні. Студенти у своїх доповідях висвітлили інші актуальні для України питання і зокрема,  виробничої демократії (Директива 2003/72/ЄС), захисту працівників у разі банкрутства роботодавця (Директива 2008/94/ЄС).

Семінар проводився у межах Тижня науки в Академії адвокатури України та з метою формування освітньої компетентності – застосування здобутих  знань, навичок, умінь, досвіду діяльності  щодо  соціального захисту та трудових правовідносин та контролю самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін.

 

 

 15|05|2015

Правовий урок у школі № 41 провели студенти Академії адвокатури України15 травня 2015 року на базі Спеціалізованої школи I-III ступенів №41 імені З.К. Слюсаренка з поглибленим вивченням англійської мови відбувся правоосвітній захід. Старший викладач кафедри адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики, директор Центру розвитку професійних компетенцій Академії адвокатури України, адвокат, медіатор, психолог Дяченко Наталія і студенти другого курсу Академії Михайленко Неля та Цокол Дарина провели правовий урок з учнями дев’ятих, десятих та одинадцятих класів. Правоосвітній захід був спрямований на підвищення правової обізнаності та на формування і розвиток правової компетентності школярів старших класів.

 14|05|2015

Співпраця Академії зі школами Шевченківського райому м. КиєваАкадемія адвокатури України продовжує здійснювати співпрацю із школами Шевченківського району м. Києва у сфері правоосвітньої роботи серед учнівської молоді. 14 травня 2015 року старший викладач кафедри адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики, директор Центру розвитку професійних компетенцій Академії адвокатури України, адвокат, медіатор, психолог Дяченко Наталія і студенти четвертого курсу за напрямом підготовки «Правознавство» Красненко Марія, Лісовська Юлія та Шевченко Олена провели правоосвітній урок з учнями старших класів Загальноосвітньої школи I-III ступенів №58 на тему: «Паво людини на гідне ставлення».В ході уроку обговорили законодавство, що забезпечує людині право на гідне ставлення, дискутували стосовно відповідальності за порушення зазначеного права, а також з’ясували механізм реалізації захисту порушеного права на гідне ставлення.

 

 

 14|05|2015

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ В АКАДЕМІЇ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ14 травня 2015 року в Залі Вченої ради  Академії адвокатури України відбувся День відкритих дверей, на який завітали майбутні вступники. Відповіді на запитання надали: заступник голови приймальної комісії Мількова К.В., завідуюча відділенням довузівської підготовки Агєєва Н.В.

Майбутніх абітурієнтів та їх батьків цікавили питання про особливості навчального процесу в Академії адвокатури України, наукові програмами для студентів, особливості навчання на відділенні спеціальної адвокатської підготовки, викладацький склад.

Після закінчення зустрічі відбулася екскурсія по Академії, бажаючі мали можливість поспілкуватися з викладачами, відвідати кафедри, спеціалізовані аудиторії, наукову бібліотеку, Музей історії адвокатури, Залу судових засідань тощо.

Слід зазначити, що кожного дня (включаючи свята) до Приймальної комісії Академії адвокатури України звертаються школярі, випускники вузів, ліцеїв, коледжів щодо питань, пов’язаних з порядком вступу до вузу, забезпеченням якості навчального процесу, із спеціальними програмами для юристів, міжнародників, філологів. Багато звернень від тих, хто вже має вищу технічну освіту і прагне стати юристом, про скорочений термін навчання тощо.

Двері Академії завжди відкриті для тих, хто хоче знати більше про навчання і студентську науку в Академії адвокатури України. Наступний День відкритих дверей відбудеться 29 травня 2015 року. Початок о 14:00.


 13|05|2015

ШКОЛА МЕДІАЦІЇ: Тренінг «Базові навички медіатора. Перший рівень»Тренінг «Базові навички медіатора. Перший рівень» відбудеться з 13 по 16 травня 2015 року. Ведучий тренер: Каневська Владислава Дмитрівна – медіатор, фасилітатор, коуч, тренер, експерт; спів-тренер: Наровська Катерина Борисівна – медіатор, юрист.

Учасники тренінгу зможуть: ознайомитися з поняттям медіації, її завданнями, принципами, етапами процедури, відмінностями від інших способів урегулювання конфліктів; засвоїти основні навички і інструменти, які використовує медіатор у своїй діяльності;  дізнатися про основи конфліктології; випробувати себе як медіатора під час практичних вправ і рольових ігор.

Учасники тренінгу отримують сертифікат (36 годин) за результатами оцінки набутих ними навичок медіатора.

Вартість навчання 4500 грн. (збережено з 2012 року). Для студентів і випускників Академії діє знижка 50%.

Для участі у тренінгу необхідно зателефонувати за номером +38 (044) 246-57-87, 288-05-29 або +38 (050) 726-81-57, надіслати електронний лист на адресу ipk.aau@ukr.net .13|05|2015

ПРОГРАМА ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ Прагнете отримати європейську освіту? Бажаєте отримати закордонний європейський диплом? Стати студентом можна вже сьогодні. Центрально-Європейський університет (ЦЄУ) у м. Скаліца (Словацька Республіка) та Академія адвокатури України (ААУ) запровадили СПІЛЬНІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ І МАГІСТРІВ.

Рекомендовані програми підготовки дають широкі можливості для професійної реалізації випускників як в Україні, так і на території Європейського Союзу та за його межами. Підготовка фахівців здійснюється відповідно до спільних навчальних програм за напрямом:

• міжнародні відносини та право (бакалавр, магістр).

Після успішного завершення програми студент має можливість отримання одразу двох дипломів:

• Диплом бакалавра (магістра) Центрально-Європейського університету Словакії за спеціальністю «Міжнародні відносини та право».

• Диплом бакалавра (магістра) ААУ за відповідною спеціальністю.12|05|2015

Студенти обговорюють питання забезпечення якості освітиГолова навчально-наукового департаменту Студпарламенту Академії адвокатури України Вікторія Безденежних взяла участь у конференції на тему: "Система забезпечення якості освіти за новою редакцією Закону України "Про вищу освіту". Захід проходив на базі Київського національного університету імені М.Драгоманова.

 

 11|05|2015

Колектив Академії адвокатури України надіслав вітання Надії Савченко з Днем народженняНародного депутата України, члена постійної  делегації України в ПАРЕ, Героя України Надію Вікторівну Савченко сьогодні вітає з Днем народження весь цивілізований світ, захоплюючись її незламною волею, твердістю духу, мужністю, висловлюють віру у перемогу справедливості й найскоріше її звільнення з неволі. Вітаємо, Надіє!    10|05|2015

Заходи Академії адвокатури України до 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у ЄвропіУ Музеї історії адвокатури підготовлено експозицію до 70-ї річниці Перемоги, яка містить інформацію про Українських адвокатів – учасників Другої світової війни. Це трагічні сторінки подвигів Українського народу, в тому числі українських адвокатів - захисників Вітчизни, які віддали за неї життя; тих, хто брав участь у бойових діях, у тилу ворога, в підпіллі; тих, хто наближав Перемогу звитяжною працею. В Музеї історії адвокатури можна ознайомитися з документами та особистими речами адвокатів – воїнів, публікаціями про них у пресі та книгах, з їх професійною адвокатською діяльністю. За допомогою сучасних технологій в Музеї відбувається також демонстрація фрагментів фільмів довоєнних та часів війни, відеоматеріалів про адвокатів-ветеранів, що свідчить про визначну роль українського народу у перемозі в Другій світовій війні. Екскурсії до Музею історії адвокатури студентів та школярів, пошукова робота, у якій бере участь молодь, сприяють її патріотичному вихованню.06|05|2015

Нові адреси Шевченківських літературних читаньЯк відомо, в Академії адвокатури України вже стало традицією проводити Шевченківські літературні читання, які організовує кафедра української філології та суспільних наук. А кілька років тому професор Академії Тетяна Конончук на зустрічі зі своїми земляками в Шевченковому краю подала ідею проводити й там подібні читання, можливо, читання-конкурси, що сприятиме глибшому осмисленню творчості Тараса Шевченка і його патріотичного налаштування розбудити український народ для побудови гідного життя.

І от 3 травня 2015 р. було проведено святкові урочистості в селі Будище Лисянського району Черкаської області, присвячені перебуванню в цьому селі Тараса Шевченка. Цим святом відтепер там започатковано щорічні Шевченківські літературні читання, які можуть, без сумніву, вирости до масштабу всеукраїнських. Не можна виключати й того факту, що на читання до Будищ захочуть приїхати студенти та ще й побачити унікальні місця, які, по праву, можна включати до Шевченківських туристичних маршрутів. Будищанські школярі читали напам’ять вірші Кобзаря, сільський жіночий вокальний ансамбль співав пісні на його слова. А минулого року в день народження Тараса Шевченка до його 200-річчя було відкрито пам’ятник у центрі села та пам’ятний знак біля яворів, коло яких Тарас любувався будищанською природою – джерелом, яке оспівав у вірші, що стала піснею («Тече вода з-під явора…»), річкою Гнилий Тікич, ставками, розкішною зеленню. Пам’ятник і пам’ятний знак встановлено на кошти односельців та агрофірми «Злагода», яка орендує будищанські землі.

На святі були почесні гості – Людмила Красицька, президент Всеукраїнського благодійного культурно-наукового фонду Т.Г.Шевченка, поетеса, праонука Тараса Шевченка по сестрі Катерині; Петро Засенко, член Національної спілки письменників України, поет, перекладач, лауреат премії імені Андрія Малишка, Павла Тичини;  Володимир Щербатюк, доктор історичних наук, професор, голова Лисянської районної організації «Витоки» Національної спілки краєзнавців України; Михайло Конончук, кандидат філологічних наук, доцент Інституту філології Київського національного університету університету імені Тараса Шевченка, член Національної спілки журналістів України. Академію адвокатури України представляла Тетяна Конончук, професор, завідувач кафедри української філології та суспільних наук, член Національної спілки письменників України.

Без сумніву, ця подія залишиться в пам’яті всіх присутніх. Незабутні розповіді гостей. Наприклад, поет Петро Засенко пригадав свою подорож до Казахстану, зустрічі з казахами, які вважають Тараса Шевченка своїм національним художником, бо написав багато картин з казахською природою, казахів. Професор Володимир Щербатюк акцентував увагу на важливості пошанування Тараса Шевченка саме на Лисянщині, малій батьківщині Кобзаря, з якою так багато пов’язано в біографії славетного земляка, на увічненні його пам’яті в назвах вулиць, музеїв, як-от зокрема в Лисянці, де був сам поет і про яку багато написав. Літературознавець Михайло Конончук розповів, як кожна його лекція про Тараса Шевченка на  історичному факультеті Київського національного університету розпочинається читанням поезії Кобзаря кимось зі студентів, сказав, що їх дуже зацікавила історія пісні «Тече вода з-під явора…», і тепер вони мріють побувати не лише в Моринцях, де народився поет, чи Шевченковому (колись Кирилівка), де минало його дитинство, чи Лисянці, де він шукав собі вчителя малювання, а й у с. Будищах Лисянського району, про що яскраво описано в повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали». До речі, в повісті з великою любов’ю змальовано краєвиди, що проминали їх подорожні від містечка Лисянки до Будищ, згадується єврейський цвинтар; зберігся фундамент флігеля в центрі села, де зупинявся Тарас Шевченка, де писав вірші, малював. І диво! Ще є ті явори, про які переказують селяни, що коло них гуляв Тарас Шевченко.

Тетяна Конончук пригадала пошанування Кобзаря за кордоном, з чим поділилася з присутніми, наприклад, в США, Австрії, Мюнхені, Польщі, Румунії, де є пам’ятники Шевченкові, де на наукові конференції, присвячені Кобзарю, приходять не лише українці. Згадала, як була вражена тим, як глибоко знає, наприклад, творчість Тараса Шевченка, адвокат, доктор права, румун Васіле Моїш, якого 2012 р. та 2013 р. слухала на Шевченковому святі, організованому українцями в місті Сату Маре в Румунії, чи як взяли участь у березні 2014 р. німецькі професори в науковій конференції в Мюнхені, організованій Німецько-українським науковим об’єднанням імені проф. Ю. Бойка-Блохина.

Прекрасно, що земляки з малої батьківщини віддають шану Кобзареві.  Без сумніву, з відродженням історичної пам’яті відбудеться відродження народного духу, воскресіння нації, яка має могутнє коріння і має всі підстави, щоб зростити могутню крону – духовно багату, економічно незалежну, в добрих статках державу, зростити справами на всіх ділянках життя, де буде в пошані кожна людина і буде виконано духовні заповіти Кобзаря.03|05|2015

Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освітиПерший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.