Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Архів новин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 |

27|04|2015

Засідання членів Малої правової академії наук28 квітня 2015 року в Академії адвокатури України зібралися члени Малої правової академії наук, під керівництвом академіка Національної Академії правових наук України, професора Гончаренка В.Г. Серед присутніх членів МПАН були студенти Академії адвокатури України та учениця 8 класу. У  бесіді з молоддю професор Гончаренко В.Г. зупинився на завданнях, що стоять перед членами МПАН та запропонував тематику колективних наукових досліджень. Також на засіданні були обговорені теми статей, над якими  працюватимуть члени МПАН.

Членство в Малій правовій академії наук безкоштовне. Члени МПАН мають  право на першочергове зарахування до Академії адвокатури України.

Наступне засідання МПАН відбудеться 28 травня 2015 року.

 

 

 25|04|2015

В Академії адвокатури України Дні відкритих дверей відбудуться 14 та 29 травня 2015 р. о 14 годині. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 27.Запрошуємо випускників шкіл, коледжів, технікумів і їх батьків, а також всіх, хто бажає продовжити навчання у бакалавраті, магістратурі, отримати другу вищу освіту, навчатися за спеціальними сертифікатними програмами Академії адвокатури України, отримувати практичні навички у Вищій школі адвокатури, Студіях ораторського мистецтва, Школі медіації, підвищувати кваліфікацію, проходити стажування в юридичних та адвокатських фірмах.

Випускники відділення довузівської підготовки та члени Малої правової академії наук Академії адвокатури України мають право на першочергове зарахування до Академії адвокатури України.

 

 

 

 24|04|2015

В Академії відбулась науково-практична конференція «Теоретичні проблеми і практика правового регулювання суспільних відносин в Україні»Тема конференції вкрай актуальна, а питання, які обговорювали провідні науковці та досвідчені практики, потребують якомога швидшого законодавчого вирішення. У вітальному слові академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор В.Г.Гончаренко наголосив на визначній ролі правової науки і практики у регулюванні суспільних відносин в Україні.

Проблемам правового регулювання проведення досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції присвятила свою доповідь О.В.Капліна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З доповіддю «Політика судової влади та судова політика: теоретико-правові проблеми співвідношення» виступив С.В.Прилуцький, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З.В.Ромовська, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури України виступила з критичним аналізом діяльності Конституційного Суду України. Проблемні питання здійснення судового контролю під час досудового розслідування висвітлила О.Г.Шило, доктор юридичних наук, завідувач кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. К.В.Легких, кандидат юридичних наук, адвокат, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України, окреслив процесуальні питання судового контролю за дотриманням прав людини в кримінальному судочинстві. Питанню предмета кримінального права приділив увагу Є.Л.Стрельцов, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ, вчений секретар Південного регіонального центру Національної академії правових наук України.

Доповідь Є.В.Фесенка, доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України була присвячена системному підходу як методу моделювання конструктивних ознак кримінально-правових інститутів. Про актуальні проблеми кримінального процесу і практичні аспекти застосування окремих норм КПК містилися у доповідях М.Є.Шумила, доктора юридичних наук, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка і О.Г.Яновської, адвоката, доктора юридичних наук, доцента Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про принцип змагальності і незалежності судових експертів доповідала Н.І.Клименко, доктор юридичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Чималий інтерес викликала доповідь «Цивільні процесуальні відносини в системі правових відносин в Україні», яку виголосила О.С.Захарова, доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І.І.Котюк, доктор юридичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка розвинув філософську тему збереження честі людини навіть після її смерті. В.І.Бояров, адвокат, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України у доповіді зупинився на актуальних наразі питаннях криміналістичної класифікації кримінально-караних проявів екстремізму.

 24|04|2015

Участь студентів Академії у телемості «Україна-Європа»24 квітня студенти другого курсу Академії адвокатури Україна взяли участь у першому телемості "Україна-Європа", який проходив за підтримки Міжнародного   Вишеградського фінансового  фонду та інших партнерів на базі Європейського університету. Ініціатором проведення заходу була Українська студентська спілка, з якою Академія адвокатури України  у 2014 році підписала Меморандум про співпрацю над проектом "Академія навичок". Цей проект виник на стику проблем і потреб молоді. Форум громадянської освіти проходив у системі  он-лайн.  Основною   темою його була: Євроінтеграція. Знання та навички ведення суспільного життя. Як відстояти свої права та як вплинути на прийняття рішень.

Спікери форуму – кращі експерти-міжнародники поділилися успішними проектами та  розповіли,  яким є життя в європейських країнах. Для тих, хто хоче жити в новій Україні, цікавими були поради депутата Стокгольмського парламенту – Крістіана Білла, а також колишньої студентки Європейського університету – Марії Ярош, яка зараз продовжує навчання в Австрії. Всі доповідачі наголошували на тому що, треба самостійно глибше навчатися, бути ініціативним, активним, мобільним і нести відповідальність за себе та свою державу, адже лише від нас залежить, яким  ми збудуємо нове суспільство.

Перший телеміст став дорожньою картою як досягти успіху в своєму житті .

 24|04|2015

В Академії обговорювали питання інтелектуальної власності у мережі Інтернет і дарували книги23 квітня у Науковій бібліотеці Академії в рамках Всесвітнього дня книги та авторського права відбулася Дискусійна платформа на тему: "Інтелектуальна власність у мережі Інтернет". До Академії була запрошена Ольга Мацкевич, науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, магістр інтелектуальної власності. Були присутні викладачі та випускники Академії адвокатури, аспіранти, магістранти, магістри права, які мають практичний досвід, студенти старших курсів. Розгорнулася професійна та щира дискусія на тему комп’ютерних програм і творів як об’єктів інтелектуальної власності у мережі Інтернет, шляхи вдосконалення механізму регулювання цифрового використання об’єктів інтелектуальної власності.  Наголошувалося, що перед правовласниками об’єктів інтелектуальної власності особливо гострим лишається питання захисту своїх прав, зважаючи на специфіку поширення інформації в мережі Інтернет, обговорювалися і такі питання як бібліотека і книга в контексті часу. Активну участь у дискусії взяли студенти Віталій Васильєв, Ольга Шевченко, Марія Красненко, Євген Кисильов.

У день Всесвітнього дня книги та авторського права за традицією купують, дарують, читають книжки. Отже і в Академії сьогодні поповнився Фонд наукової бібліотеки традиційними носіями інформації: журналами "Теорія і практика інтелектуальної власності", що були подаровані НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, Академія адвокатури в свою чергу передала власні видання  Інституту інтелектуальної власності. Ректор Академії адвокатури України Т.Варфоломеєва вручила директору Наукової бібліотеки Т.Головіній нові книги та підручники із своєї особистої бібліотеки.     

 

 24|04|2015

В Академії продовжуються майстер-класи відомих українських та зарубіжних адвокатів22 квітня 2015 року о 13.00 в Камінній залі Академії адвокатури України відбувся майстер-клас Очкольди Миколи Геннадійовича, керуючого партнера Адвокатської компанії «Легітимус», відомого фахівця у галузях корпоративного, комерційного, фінансового та інвестиційного права. Його майстер-клас на  тему «Карєра сучасного юриста» справив дуже позитивне враження на слухачів у переповненій Камінній залі.  Безліч запитань від студентів і відповідей професіонала, жвава дискусія протягом декількох годин, задоволення обох сторін від спілкування, сподівання на подальшу співпрацю.  24|04|2015

"Теоретичні проблеми і практика правового регулювання суспільних відносин в Україні».Науково-практична конференція «Теоретичні проблеми і практика правового регулювання суспільних відносин в Україні». Доповіді будуть опубліковані у Віснику Академії адвокатури України у вигляді статей, підготовлених за правилами, що містяться у Віснику.

Початок конференції о 10:00 у Залі Вченої ради. Академії адвокатури України (Київ, Бульвар Тараса Шевченка, 27). Реєстрація з 9:30.

За довідками звертатись; (044) 246-57-88.

 

 23|04|2015

Право та Інтернет23 квітня. Дискусійна платформа. Право та Інтернет. Наукова бібліотека Академії адвокатури України. До Всесвітнього Дня Книги та авторського права. Запрошуємо всіх охочих взяти участь у дискусії, котра відбудеться в Академії адвокатури України 23 квітня 2015 р. Довідки за тел. 246-57-88.20|04|2015

У тренінгу по роботі з підлітками міжнародної благодійної миротворчої програми «Альтернативи насильству» взяла участь директор ІПК Наровська К.Б.18-19 квітня 2015 року директор Інституту підвищення кваліфікації Академії адвокатури України, юрист, медіатор Катерина Наровська продовжила навчання в межах міжнародної благодійної миротворчої програми «Альтернативи насильству» та взяла участь у тренінгу «Особливості проведення занять із дітьми 12-16 років за програмою "Альтернативи насильству"».

Участь підлітків у програмі «Альтернативи насильству» в Україні вже кілька років поспіль виявляє переваги фасилітаційної моделі практичного навчання через участь у різних вправах, іграх та спільних обговореннях, яка дозволяє швидко опановувати навички через перетворення теоретичних знань і досвіду інших учасників групи на власний досвід, у тому числі емоційний, допомагає учасникам навчальної групи ділитися один з одним своїми здобутками, створює атмосферу довіри та спільності, надихає для самонавчання та для допомоги іншим у пошуку мирних шляхів вирішення конфліктів і протидії насильству.

Програма «Альтернативи насильству» орієнтована на роботу з людьми, які у власному житті зазнали насильство чи були його причиною, розуміють важливість подолання насильства в особі та суспільстві.Запрошуємо студентів та колектив Академії адвокатури України ознайомитись з фасилітаційною методикою навчання та долучитися до програми «Альтернативи насильству». Звертайтесь до К.Наровської телефоном 050-726-81-57 або електронною поштою ipk.aau@ukr.net .20|04|2015

Студенти Академії продовжують правоосвітню діяльність у школах17 квітня 2015 року студенти другого курсу Академії Борис Ламовацький та Гліб Малич провели правоосвітній урок з учнями дев’ятих класів Спеціалізованої школи №135 про права людини.  Під час уроку в обговоренні правових питань взяла участь директор Центру розвитку професійних компетенцій Академії, адвокат, медіатор, психолог Наталія Дяченко. Співпраця студентської та учнівської молоді спрямована на виховання правової свідомості школярів та формування у них демократичних громадянських цінностей.

 

 19|04|2015

«Наукова думка молодих юристів». Заочна Інтернет конференція: «Сучасні проблеми української адвокатури та шляхи їх вирішення».Продовжується Програма Академії адвокатури України «Наукова думка молодих юристів», розпочата у 2013 році. В межах цієї програми до традиційних форм – наукових конференцій додаються заочні та відеоконференції, професійні дискусії, правничі школи. Одним із напрямів цієї Програми є публікація результатів наукових досліджень молодих юристів (в тому числі студентів). Складовою її частиною є створення відповідного Інтернет-порталу, а також спеціальних розділів для публікацій молодих юристів і науковців, студентів у журналах: Вісник Академії адвокатури України, Часопис Академії адвокатури України (електронне наукове фахове видання), «Адвокат», «Молодіжний науковий альманах».

Протягом чотирьох тижнів, з 23 березня до 20 квітня 2015 р., надсилайте доповіді  на Заочну Інтернет  конференцію, обсягом не більше 7 сторінок, які будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції. Текст доповіді має бути набраний 14 шрифтом, 1,5 інтервал, Times New Roman, поля 20 мм, українська мова. Обов’язково вказати ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце роботи або навчання. Доповіді направляються на електронну пошту Академії адвокатури України:

Телефони для довідок: (044); 246-57-88; 246-57-87.  ipk.aau@ukr.net11|04|2015

До Великодня в Академії адвокатури України відкрилась виставка та надавалася правова допомога у Юридичній клініціВ Академії у переддень Великодня відкрилась виставка Великодніх яєць. Тут, зокрема, представлені писанки, виготовлені майстринями Корецького Свято-Троїцького жіночого монастиря. Виставлені й окремі пасхальні писанки, тонкощам створення яких  спеціально навчалися студенти у відомої української писанкарки.

У Велику суботу в Юридичній клініці  Академії студенти та їх наставники - випускники (теперішні адвокати) допомагали правовими порадами тим, кому зараз особливо складно знайти правильний вихід у певних життєвих ситуаціях; тим,  хто хоче у Великодні свята вибачитись за нанесені образи або простити всіх, хто їх завдав;  радили тим, хто сьогодні звернувся до ЮК,  як віднайти у правовий спосіб душевний спокій і сенс життя.