Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Адвокатські школи

Вперше в Україні Академія адвокатури розробила Концепцію підготовки студентів до правозахисної адвокатської діяльності і впровадила її в повному обсязі протягом 1996-2000 років відповідно до Програми спеціальної професійної підготовки, авторами якої виступили викладачі Академії – доктори і кандидати наук, відомі адвокати. Подібної програми навчання юридичній, зокрема адвокатській, професії в Україні не існує.

Адвокатські школи створені з метою навчання кращих студентів старших курсів Академії у відомих українських адвокатів фаховій майстерності, професійній етиці, тонкощам правозахисту, тактиці і методиці адвокатської діяльності. Адвокатській професії зараз спеціально не навчають і про те, як здійснювати захист, представництво, виконувати інші види адвокатської діяльності майже не пишуть й не розповідають.

Адвокатська професія формувалася віками, створювалися специфічні прийоми і правила її здійснення, що передавалися адвокатами від покоління поколінню. Впроваджена в Академії програма сягає корінням до стародавньої Греції і Риму, де найвідоміші адвокати, видатні оратори передавали свої вміння учням, котрі наслідували їх у всьому, постійно спілкуючись і переймаючи досвід своїх наставників.

Прийняти професійну спадщину, збережену українськими адвокатами, традиції адвокатської професії студенти Академії адвокатури можуть завдяки Програмі спеціальної професійної підготовки, котра реалізується лише в нашому вищому навчальному закладі.

Випускники Академії можуть продовжити набувати професійний досвід у Школі адвокатської підготовки, яка створена у 2000 році для підготовки юристів до адвокатської діяльності. В декотрих країнах існують центри адвокатської підготовки для осіб, котрі отримали вищу юридичну освіту. Ознайомившись безпосередньо з програмами і методиками навчання в них, викладачі Академії адвокатури, які розробляли Програму спеціальної професійної підготовки, врахували позитивний досвід зарубіжних колег (особливо Франції та Нідерландів) і застосували його як у навчанні студентів, так і в підготовці фахівців до здійснення адвокатської професії.

Програма адвокатських шкіл побудована таким чином, що студент, який направляється до такої школи, обов'язково має виконати обсяг Програми спеціальної професійної підготовки на момент рекомендації до відвідування школи конкретного адвоката, а також, навчаючись у ній, паралельно продовжувати виконання Програми спецпідготовки, розрахованої на вісім семестрів. Студенти, котрі вже закінчили навчання в адвокатських школах, продемонстрували досить високий рівень фахової підготовки членам комісії з захисту пройденої ними програми.