Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Кафедри і викладачі

Навчальну діяльність Академія адвокатури (тоді – Інститут) розпочала у 1996 році.

У 1996 році було створено три кафедри: кафедру теорії та історії держави і права, кафедру адвокатської майстерності, кафедру мовної підготовки та культурології.

У 1997 році було відкрито кафедру цивільного, кримінального та адміністративного права.

У 1999 році створено кафедру процесуального права, відкрито Школу адвокатської підготовки; створено два відділення: спеціальної адвокатської підготовки та загальної юридичної підготовки.

У 2000 році створено кафедру цивільного, господарського та цивільного процесуального права, у 2001 році – кафедру трудового, земельного та екологічного права.

У 2002 році: 

– з 11 лютого назву кафедри цивільного, господарського та цивільного процесуального права змінено на кафедру цивільного, господарського права та процесу;

– з 28 жовтня кафедра процесуального права перейменована у кафедру кримінального процесу і криміналістики.

У березні 2003 року розпочала роботу кафедра прав людини, міжнародного та європейського права.

У зв’язку з відкриттям в Академії адвокатури України спеціальності 6.030500 Переклад і розширенням кола предметів з філологічних дисциплін, які забезпечує кафедра мовної підготовки та культурології, з 25 січня 2005 року назва цієї кафедри була змінена на кафедру української та іноземної філології, а з 25 серпня 2005 року – на кафедру української філології та культурології в зв’язку з утворенням кафедри іноземних мов і перекладу.

З 1 травня 2005 року під патронатом кафедри прав людини, міжнародного та європейського права і кафедри адвокатської майстерності розпочала активну діяльність Науково-дослідна лабораторія з проблем адвокатури та прав людини.

З 1 жовтня 2005 року після реформування кафедр Академії з метою оптимізації організаційної структури Академії адвокатури України, створення потужних структурних підрозділів, здатних ефективно і результативно вести освітній процес у поєднанні з науковою діяльністю та на підставі рішення Вченої ради в Академії діють такі кафедри:

Отже, сьогодні в Академії працює 7 кафедр. Академія готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії  (Ph.D.) за спеціальністю «Право», бакалаврів та магістрів за спеціальностями «Філологія» та «Міжнародне право», має аспірантуру. В Академії діють Спеціалізована вчена рада з захисту дисертацій, Школа адвокатської підготовки, Адвокатські студії, Центр підвищення кваліфікації, Навчальна юридична консультація, юридичні клініки, Науково-дослідний інститут прав людини та проблем адвокатури, Інститут медичного і фармацевтичного права та біоетики.