Академія адвокатури України

Наступні події

RSS

20/12

ЗАПРОШУЄМО на навчання до ШКОЛИ МЕДІАЦІЇ Академії адвокатури України!

Статті

Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України

Пульс Академії:
щоденник головних подій

«Юридичний дискурс в контексті міжкультурної комунікації та перекладу»

1 грудня 2016 року в Академії адвокатури України відбулась науково-практична студентсько-викладацька конференція «Юридичний дискурс в контексті міжкультурної комунікації та перекладу», учасники якої представляли різні вищі навчальні заклади, зокрема, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет "Києво-Могилянська академія", Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, Академію адвокатури України, також надійшли тези науковців, викладачів, аспірантів, студентів з інших київських вузів.  Із вступним словом до присутніх звернулись: ректор Академії адвокатури України член-кореспондент Національної академії правових наук України, д.ю.н. Варфоломеєва Т.В. і завідувач кафедри іноземних мов та перекладу, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук  Шовкова Т.А. Виступили гості конференції: доктор філологічних наук, професор, директор Центру європейських мов та міжкультурної комунікації Академії адвокатури України Семенець О.Є., Надзвичайний і Повноважний посол України; керівник проекту Ради Європи «Зміцнення правосуддя» Інна Ліньова; координатор медійного проекту Ради Європи Тетяна Шамрай; провідний юрист ПАТ «Укрнафта» Єгор Сєров. У наукових доповідях і опублікованих тезах учасників конференції містяться актуальні питання, оригінальні ідеї, практичні пропозиції, дуже цікавою і корисною була дискусія. Конференція проходила чотирма мовами: українською, англійською, німецькою, французькою. Наразі готуються пропозиції щодо проведення циклу круглих столів з питань міжкультурної комунікації та перекладу. 

 

 

Архів новин


Наукове мовлення: сучасні вимоги

Під такою назвою 29 листопада 2016 р. в Академії адвокатури України відбувся майстер-клас професора і завідувача кафедри української філології та суспільних наук Тетяни Конончук та доцента цієї кафедри Ксенії Козачук. Для всіх присутніх була очевидна актуальність теми майстер-класу. Адже в Академії ведеться активна наукова робота, кожна кафедра, відповідно до свого профілю, досліджує комплексну наукову тему, працює аспірантура, її успішно  захищені аспіранти з року в рік поповнюють ряди викладачів багатьох вищих навчальних закладів України. Отже, дуже важливо стежити за новинками в науковому мовленні, за сучасними вимогами до наукових текстів, за тенденціями в наукових дослідженнях. Значну увагу було приділено Національному стандарту України (ДСТУ 8302.2015), новим вимогам, які витікають із нього, до оформлення підрядкових, внутрішньотекстових та позатекстових бібліографічних посилань. Це було продуктивне заняття, в якому застосовувалися такі методи роботи, як монолог, діалог, дискусія, сучасні комп’ютерні технології. Перед слухачами та учасниками майстер-класу виступив академік НАПрНУ, професор, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Владлен Гончаренко. Маючи величезну кількість наукових праць, будучи науковим редактором дуже багатьох видань, консультантом, рецензентом, підготувавши багато кандидатів та докторів юридичних наук, він мав чим поділитися про наукове мовлення. Його вислухали, як завжди, з великою увагою і повагою. Виступила також директор Наукової бібліотеки Академії Тетяна Головіна, наголосивши, що в науковій роботі, як і в навчанні, незважаючи на величезну популярність Інтернету,  незмінним помічником залишається друкована книга.

Архів новин


«Криміналістика в адвокатській діяльності» - науково-практична конференція в Академії адвокатури України

25 листопада в Академії адвокатури зібралися відомі криміналісти , адвокати, науковці, аспіранти на організовану кафедрою кримінального процесу та криміналістики науково-практичну конференцію «Криміналістика в адвокатській діяльності». Відкрив конференцію академік Національної академії правових наук  України, професор Владлен Гончаренко, а його наукова доповідь була присвячена темі: «Потреби і можливості використання адвокатом криміналістичних знань». Виступили відомі українські криміналісти: проф. Гора І.В., проф.Колесник В.А., проф.Назаров В.В., доц.Бояров В.І., доц.Сисоєнко Г.І. (Академія адвокатури України), проф. Котюк І.І. (КНУ), проф.Яновська О.Г. (КНУ), проф.Лукянчиков Є.Д. (КПІ), проф.Біленчук П.Д. (КУП), проф. Клименко Н.І. (Європейський університет), доц.Александренко О.В. (НАВС), доц.Самодін А.В. (НАВС), доц.Колонюк В.П. (КНДІСЕ) та інші. У доповідях учасників конференції прозвучали вкрай актуальні проблеми використання криміналістики у захисті прав людини, представництві потерпілого,  обговорені важливі практичні питання криміналістичної тактики захисту, використання технічних засобів  адвокатом тощо. Кожна з поставлених у виступах проблем заслуговує уваги і подальшого наукового  вивчення та практичного застосування. 

Вперше дослідила питання використання адвокатом криміналістичних знань (1987 р.) нинішній ректор Академії адвокатури України член-кореспондент НАПрНУ Варфоломеєва Т.В.

Серед багатьох актуальних наукових і практичних напрямів, яким приділяється значна увага в Академії адвокатури України – адвокатська криміналістика. Протягом майже двох десятиліть у межах програми спеціальної адвокатської підготовки викладається  дисципліна  «Криміналістика в адвокатській діяльності»;  запроваджено лекції, тренінги  у Школі адвокатської підготовки Вищої школи адвокатури; проводяться семінари для адвокатів із застосування судових експертиз в адвокатській діяльності; вивчаються наукові аспекти використання криміналістики адвокатами; студенти відвідують науковий гурток з криміналістики; незабаром відкриються оновлені криміналістичні студії. Вперше саме в Академії  було розпочато викладання курсу «Адвокатологія».

Архів новин


Наш голос на радіо «Ера ФМ»

26 листопада 2016 р., в суботу, вся Україна й українці в світі згадували жертви Голодомору 1932-1933 років, запалювали свічки, вшановували хвилиною мовчання загиблих. Тетяна Конончук, завідувач і професор кафедри української філології та суспільних наук Академії адвокатури України цього дня була запрошена на прямий ефір українського радіо «Ера ФМ». Відома дослідниця відображення трагедії Голодомору в українській культурі поділилася своїми науковими спостереженнями про те, як у фольклорі, літературі, живописі, графіці, музиці, кіно йдеться про одну з найстрашніших сторінок української історії. Було названо найхарактерніші твори, створені в різний час – в Україні й еміграції, українською мовою і, наприклад, англійською, як роман «Посланець мертвих» Аскольда Мельничука,  професора й письменника, уродженця й громадянина США, українця за походженням, який про Голодомор дізнався від своїх рідних.

Митці знову і знову повертаються до цієї страшної теми, аби донести світові правду про нечуване порушення права людини на життя, про мільйонні жертви безвинних хліборобів України на найродючіших у світі землях. Вочевидь, своїми творами автори прагнуть донести думку про причини трагедії, її наслідки й уроки, про те, як маємо жити і яку Україну будувати.

читати далі »Архів новин


Представники Академії адвокатури взяли участь у нараді в Київській міській державній адміністрації

22 листопада на нараді в Київській міській державній адміністрації Академію адвокатури України представляли: проректор зі спеціальної адвокатської підготовки, доцент Аліна Бірюкова, завідувач кафедри прав людини, міжнародного та європейського права, професор Сергій Гончаренко, старший викладач кафедри адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики, директор Центру розвитку професійних компетентностей Наталія Дяченко. Відбулося обговорення одного із розділів проекту концепції Статуту територіальної громади м. Києва, який присвячений публічному простору міста. У ході дискусії виступив заступник голови КМДА О.Ю.Резніков, проф. С.В.Гончаренко та інші науковці і практики.

Заслухано також питання про результати проведеної в Академії адвокатури України за ініціативи Київської міської державної адміністрації та спільно з Другим київським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги Міжнародної науково-практичної конференції «Публічний простір як об’єкт правового регулювання». Відбулась презентація збірки матеріалів цієї науково-практичної конференції, виготовленої у видавничому центрі «АPress» Академії адвокатури України.

Нарада продовжилась обговоренням результатів міжнародного саміту у Кіто (Еквадор) і визначенням напрямків використання підсумкового документу саміту. Було також затверджено механізм співпраці між учасниками наради з метою проведення якісних перетворень столиці України та успішної реалізації проектів ергономічної організації та використання публічного простору у місті Києві.

Див.: відеозапис у Новинах  https://youtu.be/0Amlht6lbGg

 

читати далі »Архів новин


Підписано Договір про співпрацю з Національною академією прокуратури України

18 листопада 2016 року відбулася робоча зустріч у Національній академії прокуратури України, у якій взяли участь ректор НАПУ Іван Присяжнюк, перший проректор Олександр Толочко, проректори Юрій Севрук та Георгій Попов, начальник відділу міжнародних зв’язків Володимир Першин та прес-секретар Дмитро Томіленко, від Академії адвокатури України – ректор Тетяна Варфоломеєва.

Ректор Національної академії прокуратури України Іван Іванович Присяжнюк запропонував залучати викладачів Академії адвокатури України до участі у заняттях та тренінгах для прокурорів, до проведення спільного моделювання судових процесів. Сторони підписали Договір про співпрацю. Ректор Академії адвокатури України Тетяна Вікторівна Варфоломеєва традиційно підписала Книгу почесних гостей Національної академії прокуратури України.

читати далі »Архів новин


Підписано Меморандум про взаємодію та співпрацю Академії адвокатури з Оболонським управлінням поліції головного управління національної поліції у м. Києві

16 листопада 2016 року укладено Меморандум про взаємодію та співпрацю між Оболонським управлінням поліції головного управління національної поліції у м. Києві та Академією адвокатури України.

Ректор Академії Тетяна Варфоломеєва та начальник Оболонського управління поліції Михайло Ніконов, в присутності студентів, викладачів та співробітників Академії, а також за участю директора Другого київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Богдана Кушніра, підтвердили інтерес до співпраці та координації зусиль з комплексного надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення.

Під час зустрічі начальник Оболонського управління поліції ознайомив присутніх з основами роботи та функціонування Оболонського управління поліції.

Також директор Другого київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги розповів студентам про основи функціонування системи безоплатної вторинної правової допомоги.

Нагадуємо, що студенти і старший викладач кафедри адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики, директор Центру розвитку професійних компетентностей Академії адвокатури України Наталія Дяченко вже відвідували Оболонське управляння поліції в м. Києві, в якому працівниками поліції було проведено екскурсію, в рамках ПРОГРАМИ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ для студентів Академії адвокатури України.

читати далі »Архів новин


Гості Програми практичного навчання для студентів Академії – відомі адвокати України

У листопаді в Академії продовжуються заходи запровадженої у 2016 р. Програми практичного навчання. Зокрема, майстер-класи провели випускники Академії, знані особистості, які мають значний практичний досвід, тренери, автори різних творчих і професійних програм. 7 листопада відомий журналіст і адвокат Леонід Леонідович Лазебний  висвітлив актуальну і дуже важливу для майбутніх юристів тему: «Поширення інформації про кримінальне провадження в сучасних медіа». Проведений захід був дуже високо оцінений і висловлено побажання повторити його для студентів старших курсів,  слухачів Школи адвокатської підготовки Вищої школи адвокатури Академії та юристів, які вдосконалюють професійні знання в Інституті підвищення кваліфікації. Доречно також у межах Програми Академії «Відкрита лекція» провести відеоконференцію Л.Л. Лазебного. Водночас і студенти, які згідно з навчальним планом Академії опановують практичний курс із застосування відеоконференцій в професійній діяльності, з нетерпінням очікують тренінг Леоніда Леонідовича  про здійснення адвокатської діяльності в епоху цифрових та відеотехнологій.

читати далі »Архів новин


Новини

 • Студенти Академії взяли участь у ХІІ Всеукраїнській правничій школі з судочинства

  25-26 листопада 2016 року студенти III курсу Академії адвокатури України   Арсен Іванов, Наталя Сікорська, Євген Бойченко взяли участь у ХІІ Всеукраїнській правничій школі з судочинства «Реалізація та перспективи судової реформи&ra ...

  читати далі... • Говоримо про 1932-1933 роки

  Напередодні, перед поминальною суботою 26 листопада 2016 р., коли Україна буде запалювати свічки в пам’ять про загиблих у Голодомор 1932-1933 рр., відома дослідниця відображення цієї трагедії в культурі, завідувач кафедри української фі ...

  читати далі... • У круглому столі Фонду розвитку конкуренції взяла участь ректор Академії адвокатури України

  25.11. 2016 року  у великій залі Американського дому відбувся круглий стіл «Судова реформа та перспективи розгляду судами конкуренційних спорів», організаторами  якого були: Фонд розвитку  конкуренції та Вищий господарсь ...

  читати далі... • В Академії проведено дослідження громадської думки молоді

  23  листопада  за ініціативи Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, за підтримки Державного інституту сімейної та молодіжної політики, у рамках  Державної цільової соціальної програми «Молодь України на ...

  читати далі... • У обговоренні питань судової реформи в Україні взяли участь викладачі Академії адвокатури України

  Доктор юридичних наук, професор Назаров В.В. та Легких К.В., адвокат, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України 18 листопада 2016 року взяли участь у науково-практичній конференції ...

  читати далі... • Студенти Академії адвокатури відвідали засідання Конституційного Суду України

  17 листопада 2016 року студенти 2 курсу Академії адвокатури України були присутні на пленарному засіданні Конституційного Суду України, де розглядалася справа за  конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо конституційності Зак ...

  читати далі... • Літературна середа Літературно-мистецької студії

  16 листопада, в середу, відбулося чергове засідання Літературно-мистецької студії, якою керує Тетяна Конончук, член Національної спілки письменників України, завідувач кафедри української філології та суспільних наук Академії адвокатури України. У ...

  читати далі...додатково...

студентське життя